LICHTJESMIDDAGEN 2017

121

 

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2017 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente. Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op een bijzondere manier te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.

Elke begraafplaats wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.
De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag   9 december 2017 op de algemene begraafplaats Goor,

zondag 10 december 2017 op de algemene begraafplaats Delden,

zaterdag 16 december 2017 op de algemene begraafplaats Diepenheim,

zondag 17 december 2017 op de algemene begraafplaats Markelo.

De invulling van het programma is voor elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang op de begraafplaatsen.(In Diepenheim zijkant.)
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht.
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen.
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht.
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plekje hebben op de begraafplaats.
Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.

In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats of het herdenkingspark.

Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2017 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Tijhuis Uitvaartzorg, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen. Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met:
Jan Meutstege, tel. 0547-271433
Link : http://www.babhofvantwente.nl