Leerlingen in Hof van Twente leren omgaan met gevaar

25

Op vrijdag 22 maart brachten leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool IKC Magenta uit Delden een bezoek aan de Risk Factory in Enschede. Wethouder Hannie Rohaan van gemeente Hof van Twente ging mee. Bij de Risk Factory werden gevaarlijke situaties nagespeeld, zoals de gevaren van de dode hoek. De leerlingen leren zo op een unieke manier om veilig te handelen.

Praktijkvoorbeelden
De ochtend stond in het teken van het ontdekken en omgaan met gevaar. Dit gebeurde aan de hand van 7 verschillende onderwerpen. Van brandgevaar, cybercrime, verkeersveiligheid, pestgedrag en groepsdruk, contact met hulpdiensten en waterveiligheid  tot aan hygiëne. Zo leerden de leerlingen bijvoorbeeld hulpdiensten in te schakelen door te bellen met 112. En werd er ingegaan op het niet zomaar aannemen van pakketjes van vreemden.

Een levensechte ervaring met virtual reality (VR)
Bij 1 van de situaties is gebruikgemaakt van een VR-bril. Hierdoor stonden de leerlingen ineens midden op het schoolplein tussen hun klasgenoten. Daar speelt het onderwerp sexting; er is een naaktfoto van iemand doorgestuurd. Hier werden ze voor lastige keuzes gesteld. Bescherm je je beste vriend? Of stuur je zijn foto verder door om bij de rest van de klas te horen? Bij de keuzes hoort ook een passend advies.

“De leerlingen waren erg enthousiast over de activiteiten in de Risk Factory. Ze stelde goede vragen en het viel op dat sommige leerlingen meer voorkennis hadden dan anderen.
Al met al is zo’n ochtend voor alle kinderen zeer nuttig. Als een leerkracht hetzelfde verhaal in de klas zou doen, zou de boodschap niet zo binnenkomen bij de jeugd”, aldus wethouder Rohaan.

Groep 7 en 8 en tweedejaars voortgezet onderwijs
Niet alleen leerlingen uit groep 7 en 8, maar ook tweedejaarsleerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen deelnemen aan de praktijksituaties die in de Risk Factory worden nagebootst. De gemeente heeft de scholen uit Hof van Twente uitgenodigd om deel te nemen. De kosten voor het vervoer van en naar de Risk Factory worden dit schooljaar vergoed door de gemeente.

Door dit initiatief wordt er niet alleen gewerkt aan het vergroten van de veiligheid van leerlingen, maar ook aan het creëren van een veilige gemeente waarin iedereen een steentje bijdraagt. Scholen in Hof van Twente die zich nog niet hebben aangemeld voor een bezoek aan de Risk Factory kunnen dit doen via info@riskfactorytwente.nl.