Kunstwerk op het Plein onder de Platanen

833

Beste plaatsgenoten, inwoners van Diepenheim,

Enige tijd geleden hebben wij aan Karin Hodes, Henny Zandjans en Anton ter Braak gevraagd om na te denken over een Kunstwerk dat recht doet aan de ontstaansgeschiedenis van Diepenheim. De drie kunstenaars hebben ons inmiddels elk een voorstel gepresenteerd. Wij zijn daar erg enthousiast over, maar wat vinden jullie?
Op zaterdag 21 september, vanaf 11 uur tot 16 uur, zijn de kunstenaars aanwezig in het pand van Janna (de jeugdsoos Why don’t Cha) voor een doorlopende presentatie/toelichting en de beantwoording van vragen.
Als initiatiefnemers horen wij graag wat jullie vinden van het idee om een Kunstwerk te plaatsen op het Plein onder de Platanen. En ook zijn wij benieuwd welke van de drie gepresenteerde Kunstwerken jullie voorkeur heeft.
We hebben ons initiatief ook voorgelegd aan het College van Borgmannen, de Stadsraad Diepenheim, de historische vereniging Old Deep’n, de Schutterij Diepenheim, de jeugdsoos Why don’t Cha, de Ondernemersvereniging Diepenheim, de Johannes Kerk, de Kunstvereniging Diepenheim en Kunstmoment Diepenheim.
Als er voldoende draagvlak bestaat voor het idee en duidelijk is welk van de gepresenteerde ontwerpen de voorkeur heeft, volgt een onderzoek naar onder meer de financiële haalbaarheid.
Als locatie voor het Kunstwerk hebben wij gekozen voor een centrale plek in een groenvlak op het plein dat dit najaar gerealiseerd wordt (zie locatieschets bij dit nieuwsbericht).

Komende vanaf de Goorseweg richting centrumplein van Diepenheim is er dan zicht op het Kunstwerk, symbolisch ook een ‘Welkom in ‘t Stedeke Diepenheim’.
Vanaf 21 tot en met 25 september bestaat de mogelijkheid om schriftelijk kenbaar te maken wat jullie vinden van het idee en welk ontwerp de voorkeur heeft. Dat kan op 21 september door invulling van de aldaar aanwezige formulieren of t/m 25 september via e-mail ( info@bittink.nl) of per post (Looiersplantsoen 6, 7478 AR Diepenheim) en onder vermelding van naam en (e-mail)adres. Alle inwoners van (de voormalige gemeente) Diepenheim kunnen hun opvatting en voorkeurstem uitbrengen. Heel in ’t bijzonder roepen wij ook jongeren op om te stemmen!

Eind oktober zullen wij via de media kenbaar maken of er voldoende draagvlak bestaat voor het idee en welk Kunstwerk de voorkeur heeft.

De initiatiefnemers,
Willem Teger en Geert Jan Bittink