Kookproject OBS Stedeke genomineerd!

387

In mei 2018 hebben alle scholen in Nederland de startfolder van de Nationale Onderwijsprijs ontvangen. Elke school voor basis- en voortgezet onderwijs kon een project aanmelden uit de eigen onderwijspraktijk.

Obs Stedeke heeft zich hiervoor aangemeld en het kookproject ingezonden. Het is mooi om te kunnen melden dat ze tot de laatste 3 genomineerden van Overijssel behoren. Alle inzendingen zijn vooraf bekeken door specialisten van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO).

Het kookproject:

β€œDe school leert kinderen dat het niet moeilijk is om van verse producten iets lekkers te koken. De leerlingen krijgen les in een professionele keuken van vakkundige chefs, bijgestaan door leerkrachten, ouders en vrijwilligers. De lessencyclus wordt afgesloten met een viergangenmenu, dat de leerlingen koken voor hun ouders, gasten en sponsoren.

Men zoekt de samenwerking met chef-koks uit de omgeving, lokale leveranciers, mensen met moestuinen en boomgaarden. Het is belangrijk binnen de lessen diverse vakken te integreren; begrijpend lezen, biologie, aardrijkskunde en rekenen. Op school kunnen de leerkrachten verdere verbindingen leggen. β€œ

A.s. donderdag 31 januari 2019 mogen ze het kookproject presenteren en exposeren. Met een afvaardiging van leerkrachten, de vrijwilligers die betrokken zijn bij het kookproject en leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan ze naar het provinciehuis in Zwolle. De school gaat het kookproject presenteren d.m.v. een expositietafel en een kort filmpje waarop alle aspecten van het kookproject worden uitgelicht. De leerlingen die mee gaan zullen een rol spelen in de presentatie en ook zullen ze terplekke hapjes maken (live cooking) die worden uitgedeeld aan alle genodigden.

De eerste prijs van elke categorie (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) bestaat uit een Bronzen Olifant (ontworpen door kunstenaarscollectief De Provincialen) en een nominatie voor de landelijke finale op 27 maart 2019. Ook wordt er een publieksprijs beschikbaar gesteld voor de beste presentatie tijdens de uitreiking