Klankbordgroep Mantelzorg Hof van Twente

54

Op 12 april 2022 is de `Klankbordgroep Mantelzorg Hof van Twente` voor het eerst bij elkaar geweest. Vier mantelzorgers met verschillende situaties gaan als ervaringsdeskundige Salut ondersteunen en van feedback voorzien over het ondersteuningsaanbod.

Uit een enquête die in 2021 heeft plaats gevonden onder ruim 300 geregistreerde mantelzorgers bij Salut is naar voren gekomen dat er wisselende behoeftes zijn als het gaat om ondersteuning in de vorm van cursussen, activiteiten, ontmoetingen en/of digitale platformen. De werkgroep Mantelzorg van Salut is daarom op zoek gegaan naar mantelzorgers die willen meedenken hierover en input kunnen geven uit eigen ervaring zodat meer ingespeeld kan worden op de behoeftes van mantelzorgers.

Op 12 april heeft het eerste overleg plaatsgevonden en zijn de eerste tips al uitgewisseld. De klankbordgroep komt 4x per jaar bij elkaar met aanwezigheid van de coördinator van Salut.

Salut is nog op zoek naar 2 mantelzorgers uit Markelo, Diepenheim, Hengevelde of Bentelo die willen aansluiten. Ben je mantelzorger en wil je deelnemen aan deze klankbordgroep dan kun je contact opnemen met Salut.

Meer weten over de klankbordgroep of mantelzorg? Neem contact op met Rita van Salut, bel 0547-260053, app 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl