Kavelwachtlijsten in reparatie

38

Als gevolg van de cyberaanval op de gemeente Hof van Twente van vorig jaar zijn helaas ook de digitale kavelwachtlijsten per kern verloren gegaan. Er wordt hard gewerkt om de lijsten weer compleet te maken.

Van alle kernen zijn er nog wel lijsten van voorgaande jaren op papier bewaard gebleven. De gemeente gaat deze papieren lijsten de komende tijd aanvullen met de mensen die zich daarna hebben ingeschreven. Op basis van aanmeldingsformulieren en betalingsgegevens van inschrijfgeld worden de lijsten aangevuld en op orde gemaakt.

Inmiddels is de lijst van Hengevelde weer compleet. De aanstaande uitgifte voor de 2e fase van de Marke III in Hengevelde gebeurt dan ook zoals gebruikelijk op basis van de kavelwachtlijst

Het weer op orde maken van de kavelwachtlijsten voor alle kernen is een stevige klus. De gemeente verwacht in de loop van dit jaar de lijsten weer op orde te hebben.
Neem bij vragen over uw inschrijving op de kavelwachtlijst contact op met mevrouw J.
Onland-Prins, team Ruimte en Economie, telefoonnummer 0547- 858585.