Kastelenwandeling en Kerstmarkt Diepenheim groot succes!

176

Met dank aan de fantastische inzet van vrijwilligers

Ondanks het onstuimige begin van de ochtend hebben ruim 750 wandelaars genoten van de bewegwijzerde Kastelenwandeling Diepenheim. Ook de kerstmarkt trok veel bezoekers naar Diepenheim.

Kastelenwandeling Diepenheim
Deelnemers konden kiezen uit drie afstanden: 5, 10 en 15 kilometer. Afhankelijk van de gekozen afstand voerde de route langs Huis te Diepenheim, Huis Westerflier, Kasteel Warmelo, Huis Nijenhuis en Kasteel Weldam. Onderweg was er een pauzeplaats ingericht bij Zaal Beltman, waar koffie of thee met krentenwegge klaar stond voor de deelnemers. De midwinterhoornblazers zorgden zowel bij de start als op de pauzeplaats voor muzikale omlijsting. Een gedeelte van de deelnameprijs is bestemd voor de landgoederen rondom Diepenheim, geheel volgens de richtlijnen van Support for Nature, dat ondersteund wordt door de organisatie. Support for Nature is gericht op het voorkomen van schade aan de bodem en de natuur, het voorkomen van overlast van bezoekers en omwonenden en het bevorderen van de veiligheid van het evenement.

Kerstmarkt Diepenheim
Vanaf 11 uur begon de sfeervolle kerstmarkt in het centrum van Diepenheim. Als een van de eerste kerstmarkten van het jaar komt men graag naar Diepenheim om zo alvast in de kerstsfeer te komen. En dat lukte, want niet alleen kramen met een mooi gevarieerd aanbod sierden het straatbeeld, ook de Johanneskerk was zeer in trek. Voor het eerst tijdens de kerstmarkt is ook hier een veelzijdig kerstprogramma opgezet, wat een waardevolle aanvulling is op het geheel. Met volle tassen kerstcadeaus, versieringen en een goed gevulde maag keerde men ‘s avonds huiswaarts.

Beide evenementen vinden plaats op de zondag na Sinterklaas. Zet alvast zondag 8 december 2024 in de agenda!

Vrijwilligers onmisbaar
Zowel de Kastelenwandeling als de Kerstmarkt wordt georganiseerd door de Ondernemersvereniging Diepenheim. De geweldige inzet van de vele vrijwilligers is onmisbaar. Zij zetten de wandeling uit, plaatsen de pijlen, zorgen voor stroom op de kerstmarkt, wijzen bezoekers naar een parkeerplaats en regelen zo ontzettend veel! Namens de organisatie heel veel dank aan alle betrokkenen die deze dag mede succesvol hebben gemaakt.