Kaartenactie om goed scheiden van verpakkingen te stimuleren

66

Deze week starten de kaartenacties voor de oranje verpakkingencontainers in Hof van Twente. Eerder werd al ingezet op het informeren over wat er wel/niet thuishoort in de verpakkingencontainer. Komende tijd worden de verpakkingencontainers steekproefsgewijs nagekeken op de samenstelling van het verpakkingsmateriaal (plastic, blik en drankenkartons). Is de inhoud goed? Dan ontvangt de inwoner een groene kaart met een compliment. Zit er afval in dat er niet in thuishoort? Dan ontvangt de inwoner een oranje kaart waarop staat wat de volgende keer beter kan. Bij grote vervuiling wordt de container niet geleegd. Na opschoning kan de container de eerstvolgende dag van inzameling weer aan de straat worden gezet.

Met de kaartenactie willen de gemeente en Twente Milieu de inwoners van Hof van Twente bewuster maken van het op een goede manier scheiden van verpakkingen. In sommige gevallen zijn inwoners zich niet bewust van wat er wel of niet in de verpakkingencontainer mag. Naast de informatie in het Hofweekblad, de keukenlafolder en de containersticker helpt de kaartenactie hierbij.