Jubilarissen Vrouwen van Nu

161

Vrouwen van NU ledenvergadering
Op de jaarlijkse ledenvergadering werden 14 jubilarissen even in het zonnetje gezet omdat ze al geruime tijd lid zijn van Vrouwen van Nu afdeling Diepenheim.
25 jaar lid: Bea Bruggeman-Blok, Gerda Lode-Nijhof, Alice Olde Reuver of Briel-Bosveld, Annie Vehof-Keuper en Diny Wolbers-de Olde.(op de foto ontbreekt Alice Olde Reuver of Briel-Bosveld)
40 jaar lid: Gerda Lammertink-Slaghekke, Dini Neihof-Stokreef, Yvon Pieper-Mank.
50 jaar lid: Jenny Bouwmeester-Nijland, Willemien Elbert-Boerman, Dinie Elferink-Runneboom,
Dini Onijs-Wissink, Willy Schreurs-Hofhuis en Dini Weenk-Zomer.
Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van 1e secretaris Alice Strengers-van den Berg.
In haar plaats werd Herma Bruinink-Smit benoemd.
De leden gingen akkoord met de herbenoeming van Lianne Brinkman, Annie Eertink-ter Kulve
en Gerry Bokhove-Lusink.