Jubilarissen Stedeker Daansers

144

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Stedeker-Daansers zijn een aantal jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen werden toegesproken en bedankt voor hun jarenlange inzet voor de Stedeker Daansers in zowel binnen- als buitenland. Daarna werden de bijbehorende versierselen opgespeld. Dhr. Gerrit Wentink was tijdens de vergadering afwezig en heeft afgelopen week zijn versierselen gekregen. Hierbij werd tevens de foto gemaakt.
De onderstaande leden werden gehuldigd.

  1. Frieda Hiddink        40 jaar
  2. Gerrit Wentink        40 jaar
  3. Nico van de Einde   25 jaar
  4. Stephan Wolff        12,5 jaar

Onder het genot van een drankje werden naderhand vele herinneringen opgehaald over festivals en optredens.