Jubilarissen gehuldigd tijdens de jaarvergadering van Time Out ’75

229

Volleybalvereniging Time Out ’75 hield dinsdag 8 oktober j.l. haar Algemene ledenvergadering in de kantine van Sportzaal Stedeke.
Naast het bestuur, wedstrijdsecretariaat, ledenadministratie en scheidsrechterscoördinator heeft de vereniging vijf commissies. Een probleem is nog wel de bezetting van de commissies, er zijn bij alle commissies nog vacatures.
Er was 1 bestuurswisseling; Patrick Bannink nam afscheid. Zijn functie van algemeen bestuurslid wordt nu ingenomen door Jan Manuel.

Petra Ziel werd door de voorzitter bedankt voor het 30 jaar lang training geven aan de CMV mini’s. Zeven leden, die de trainerscursus Verenigingstrainer 2 met een diploma hebben afgesloten, werden eveneens bedankt.
Tenslotte werden twee leden gehuldigd, omdat ze 25 jaar lid zijn van de vereniging; te weten Jolien Elkink (links op de foto) en Gerda van Rijn.
De beide dames ontvingen naast de felicitaties en bloemen het gebruikelijke ‘Time Out mannetje’; een beeldje vervaardigd door edelsmid Diede Perrier.

Al met al was het een goede jaarvergadering, die met een drankje werd afgesloten.