Old Deep’n vertelt: De Jan Bruilbank

70

Het is maar een eenvoudig bankje, daar in de R.J. Schimmelpenninckstraat. Het onkruid nodigt niet bepaald uit om er op te gaan zitten. Maar achter deze bank schuilt een interessant stukje Deepse historie.

Op 17 maart 1966 werd de Jan Bruilbank onthuld door mevr. Nijhuis – Bruil. Een eerbetoon aan haar vader Jan Bruil (1884-1963), die zich jarenlang had ingezet voor de woningbouw in Diepenheim. Een socialist in hart en nieren, vanaf 1919 gemeenteraadslid en vanaf 1926 wethouder en locoburgemeester. Maar dat niet alleen, hij was jarenlang voorzitter van de Harmonie en actief in het amateurtoneel. Bovendien was hij bestuurslid van o.a. de pluimvee- en konijnenvereniging, de lijkwagenvereniging, de zangvereniging en het Groene Kruis. Maar de oudere Diepenheimers herinneren zich hem nog het meest als de Sinterklaas van Diepenheim. Een rol die hij jarenlang met verve heeft gespeeld.

In 1920 was hij één van de oprichters van de Diepenheimse Woningbouw. Mede door zijn toedoen verschenen een jaar later aan de Watermolenweg de eerste acht volkswoningen. In 1952 werd vanaf de Ruimersdijk begonnen met de huizenbouw aan de Lindelaan. Op nummer 50 en 48 waren de families Damveld en van Krugten de eerste bewoners. Als de familie Zweverink in 1960 op nummer 48 komt te wonen bedraagt de huur f 8,90 per week. En de huurder moest zijn handtekening zetten onder een omvangrijke overeenkomst met een lange rij van verplichtingen: de huurder is verplicht het terrein, de afrastering en de tegelpaden om de woning vrij te houden van onkruid (….). De overeenkomst werd namens het bestuur van de stichting “Diepenheimse Woningbouw” getekend door Jan Bruil.

In 1961 verschenen de eerste huizen in de Regenwicestraat, een drietal jaren daarna ook in de Schimmelpenninckstraat. Bij de honderdste woning van de stichting in de Schimmelpenninckstraat werd de Jan Bruilbank onthuld. Een postuum eerbetoon aan de man die zich meer dan veertig jaar verdienstelijk had gemaakt voor de Diepenheimse woningwetbouw.

We hebben in Diepenheim meer bankjes met een verhaal. Het koperen plaatje op de bank tegenover de kerk herinnert ons aan het laatste college van de gemeente Diepenheim. Op het plaatje aan de bank bij de Molenaarshof staat te lezen dat deze daar in 2016 is geplaatst ter gelegenheid van 20 jaar Fancy Fair. En al die banken in Diepenheim die niet zijn voorzien van een plaatje? Ook de bank bij u in de tuin of voor uw huis, hoe vaak is dat niet een bank met een verhaal!

Onthulling van de Jan Bruilbank ter gelegenheid van de 100ste woning van de stichting “Diepenheimse Woningbouw”. Op de bank burgemeester Gerke, mevr. Nijhuis-Bruil en dhr. Leuvelink, voorzitter van de woningstichting (foto maart 1966)