IVN Diepenheim: natuurwerkdag zaterdag 19 oktober

26

Op het landgoed Nijenhuis bij Diepenheim ligt het “IVeNnetje”.
Dit vennetje is uniek vanwege de mooie ligging en de bijzondere planten die er groeien.
Eén keer per jaar wordt er gemaaid om ervoor te zorgen dat de bodem verder verschraalt, zodat de planten goed kunnen gedijen en er geen soorten overheersen.

Op zaterdag 19 oktober gaan vrijwilligers weer maaien en maaisel afvoeren.
Er wordt begonnen om 09.30 uur en om uiterlijk 14.30 uur wordt er gestopt.
Indien de bodem het toelaat, zal van tevoren met een trekker worden gemaaid.

Wie mee wil helpen is van harte welkom!
Voor koffie en stevige soep wordt gezorgd.
Opgave via ivndeepenactief@outlook.com of Henk Meutstege telefoon 06-51572321