Inwoners, ondernemers en gemeente samen voor Oekraïne

30
Door de situatie in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. Ook in gemeente Hof van Twente wordt een verantwoordelijkheid gevoeld om deze vluchtelingen hulp aan te bieden. Diverse inwoners hebben hiervoor al mooie initiatieven in gang gezet om geld of spullen in te zamelen of om opvang te kunnen aanbieden. De gemeente ondersteunt en faciliteert deze initiatieven van harte. Binnen de gemeente is hiervoor inmiddels een team samengesteld dat de contacten onderhoudt met initiatiefnemers en zaken op elkaar afstemt. Het college reserveert mede op verzoek van de gemeenteraad vooralsnog €100.000 voor deze situatie.
Het gemeentelijke Team Oekraïne onderzoekt momenteel ook de mogelijkheden voor opvang in Hof van Twente op middellange termijn. Daarmee draagt de gemeente ook bij aan het verzoek aan de Veiligheidsregio om opvangplekken te realiseren in de regio Twente. De gemeente kijkt zelf naar de mogelijkheden, maar wordt ook hier geholpen door tal van ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers. Het gaat met name om grotere locaties die voor minimaal drie maanden beschikbaar zijn.
Noaberschap
Vandaag is voorafgaand aan de raadsvergadering een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd om solidariteit te betuigen met de mensen uit Oekraïne. Dit is ook in lijn met de Europese dag van gemeenten voor solidariteit met Oekraïne (VNG).

Wethouder Pieter van Zwanenburg, namens het college, is trots op de inzet van inwoners en ondernemers in Hof van Twente: “Als Twentenaren kennen wij het gevoel van
‘noaberschap’.
Het is hartverwarmend om te zien dat onze inwoners dat ook voelen voor Oekraïense vluchtelingen. Tegelijk verbaast het me niet: Hof van Twente en KievPechersk zijn met elkaar verbonden door een oude vriendschapsband. Veel inwoners en verenigingen uit onze gemeente onderhouden die contacten nog steeds.”

Wilt u helpen?
Hebt u een suggestie voor een opvanglocatie? Of wilt u op andere manieren hulp bieden?
Kijk dan op
hofvantwente.nl/ikhelpmee.