Inwoners Hof van Twente kunnen zich melden voor noodbudget

44

Gemeente Hof van Twente wil voorkomen dat inwoners door de hoge inflatie en de
stijging van energieprijzen, brandstof en voeding (verder) in de problemen komen,
omdat zij de vaste en noodzakelijke lasten niet meer kunnen betalen. Landelijk is
tijdelijk een noodfonds in het leven geroepen, via
www.noodfondsenergie.nl kunnen
huishoudens met een hoge energierekening en een laag of middeninkomen steun
aanvragen.
Ook
Hof van Twente investeert om inwoners in nijpende situaties te helpen
en heeft enige tijd geleden een noodbudget 2023 in het leven geroepen, waarvoor de
gemeenteraad middelen beschikbaar heeft gesteld. Inwoners met financiële problemen
kunnen zich melden.

Ook nu al probeert de gemeente afsluitingen van gas/water/licht en uithuiszettingen te
voorkomen en op andere wijze mensen te ondersteunen, al dan niet in samenwerking
met partners zoals de Stadsbank en Salut. Maatwerk staat bij de Hof hoog in het
vaandel, dus ook in geval van andere schrijnende situaties is de gemeente bereid mee
te denken in oplossingen. Het gaat hierbij niet alleen om inwoners die al bekend zijn bij
de gemeente door bijvoorbeeld het ontvangen van een uitkering, maar ook wordt
geprobeerd andere inwoners die zich melden, te ondersteunen. Wethouder Wim
Meulenkamp: “We kiezen voor deze aanpak, zodat mensen niet in de problemen komen.
Hulp ontvangen kan soms lastig zijn voor mensen door schaamte of doordat bij hen het
gevoel ontstaat dat anderen zich ergens mee ‘bemoeien’. Wim: “Inmiddels merken we
echter dat armoede vaker bespreekbaar is. We vinden het fijn dat we een helpende
hand kunnen bieden. Inwoners die we al geholpen hebben laten ons weten dat zij dat
waarderen.”

Voordat mensen een beroep kunnen doen op het noodbudget van Hof van Twente kijkt
de gemeente of zij een beroep kunnen doen op andere voorzieningen, bijvoorbeeld het
Noodfonds van het Rijk. Inwoners die vanuit het Hofse noodbudget al zijn geholpen of
een energietoeslag hebben gehad, kunnen alsnog een beroep doen op het Noodfonds
van het Rijk. Het Noodfonds van het Rijk heeft geen effect op de energietoeslag.

Daarnaast heeft de Hof de regeling voor de energietoeslag 2022 aangepast, waardoor nu
ook studenten uit Hof van Twente in aanmerking kunnen komen voor energietoeslag
2022.

Bovendien wordt vroegsignalering bij schulden in Hof van Twente verduurzaamd. Als er

signalen van betalingsachterstanden van inwoners worden ontvangen, gaat Hof van
Twente hier meteen mee aan de slag. Er wordt contact opgenomen met de betreffende
inwoner vanuit een helpende benadering. Meestal reageren inwoners opgelucht dat zij op
deze manier hulp krijgen. Soms is het voldoende om samen met de inwoner alles even
op een rijtje te zetten, een andere inwoner heeft behoefte aan een lening en weer andere
inwoners worden doorverwezen naar de Stadsbank.

Voor een gezonde financiële situatie is het van belang dat inwoners voldoende
handvatten, kennis en tips ontvangen om financieel zelfredzaam te zijn of te worden. In
2023 wordt daarom een training financiële zelfredzaamheid aangeboden aan inwoners
van de gemeente die een uitkering ontvangen of die bekend zijn met schulden. Hiermee
wordt geprobeerd schulden ofwel verergering van schuldenproblematiek te voorkomen.

Hof van Twente gaat er voor zorgen dat mensen gemakkelijk de weg kunnen vinden als
zij hulp nodig hebben. Inwoners kunnen informatie over alle regelingen vinden op

https://www.hofvantwente.nl/inwoners/werk-en-inkomen/regelingen-bij-laag-inkomen of contact opnemen met de gemeente via 0547 858585 en vragen naar
dhr.
G. Kingma of dhr. A. Konur van de afdeling Werk en Inkomen