Inspiratieavond Gemeente over collectieve woonvormen

123

Op dinsdagavond 31 oktober organiseert gemeente Hof van Twente een inspiratieavond voor alle inwoners van Hof van Twente over collectieve woonvormen. Tijdens deze avond willen we u graag informeren, inspireren en met u in gesprek gaan. 

Tijdens deze avond willen we je graag informeren, inspireren en met je in gesprek gaan. Voor meer informatie en het aanmelden voor de avond ga je naar: http://www.hofvantwente.nl/aanmelden31oktober

Waarom deze avond

Bij de overleggen over de omgevingsvisie in het voorjaar van 2023 ontstond het idee om een inwonersavond te organiseren voor alle inwoners van de Hof.

We willen graag weten wat er leeft en speelt bij u, onze inwoner, rondom collectievewoonvormen. Bij een collectieve woonvorm kunt u denken aan een Hofje. Een plek om samen te wonen met vrienden of familie. Ook het ombouwen van een bestaand pand tot woonruimten is een versie van een collectieve woonvorm.

Welke behoeftes zijn er en welke keuzes worden gemaakt om ergens wel of niet te gaan wonen. Is het bekend welke woonvormen veel voorkomen en hoe ze succesvol gerealiseerd kunnen worden? Deze informatie willen we met u bespreken en na de inspiratieavond komt hier een mooi vervolg op.

Het programma

U bent van harte welkom op dinsdag 31 oktober van 19:30 tot 21:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Het programma is als volgt:

19:00 uur    Inloop met koffie en thee
19:30 uur    Presentatie woonvormen + gesprekken in  
                     groepsvorm tussenaanwezigen
21:30 uur    Eind avond