INFORMATIEAVOND BOUWEN EN WONEN GOED BEZOCHT !!

92

De Stadsraad organiseerde woensdag 29 november een informatieavond die meer dan goed bezocht is. Zo’n 110 aanwezigen hoorden de diverse sprekers onder andere over de plannen aan de Ruimersdijk/Leusensweide, het voormalige station,  het nieuwe verpleeghuis, het beleid van Viverion, de plannen voor de Multi Functionele Accommodatie (MFA) aan de Koppel en de gemeentelijke plannen voor Noord 3 en De Kerkegaarden.

Na elke presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen vanuit de zaal, hetgeen gelukkig ook gebeurde en daarmee nog meer informatie opleverde.

Hierna volgt een korte samenvatting van de plannen:

Aan de Ruimersdijk/Leusensweide zijn plannen om 14 eenheden te bouwen, verdeeld over 2-onder-1 kap woningen, levensloopbestendige woningen en kavels voor vrijstaande woningen, zo vertelde initiatiefnemer Niels Haan.

In het voormalige station en bijgebouwen zal Rob Pierik straks 5 eenheden realiseren, variërend in grootte en vormgeving waarbij de authentieke elementen van het mooie pand zoveel als mogelijk behouden blijven.

Omtrent de plannen het verpleeghuis zijn we bijgepraat door Angelique Lamme en Dorien van der Aa. Het zal straks een “warm huis” zijn met ruimte voor 54 mensen met een indicatie voor verpleeghuiszorg. De naam is bekend gemaakt: Deeps Hof.

Namens Viverion heeft Louis Oosterbaan ons verteld over het beleid van de woningcorporatie; het was goed om eens te horen hoe zij in de woningmarkt staan; zij richten zich met name op mensen met minder kansen op de woningmarkt. In Diepenheim zijn er plannen om de oude woningen op de hoek Hagen / Kuimgaarden te vernieuwen.

Aangaande de MFA heeft Karin Vrielink ons namens de werkgroep bijgepraat. Voor de werkgroep staat voorop dat er een plek komt waar sport, welzijn en ontmoeting samenkomen en waardoor verenigingen kunnen worden behouden en krachten en middelen gebundeld kunnen worden. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarvan de uitkomst is dat het plan zowel financieel, sociaal/maatschappelijk als fysiek/ruimtelijk haalbaar is. Verwachting is dat in het eerste kwartaal van volgend jaar meer duidelijk wordt over de eventuele financiële bijdrage vanuit de gemeente.

Ook heeft de gemeente een tweetal plannen; helaas kon er niemand aanwezig zijn maar heeft ze wel de nodige informatie beschikbaar gesteld waardoor Alice Olde Reuver of Briel namens de Stadsraad de aanwezigen kon informeren op hoofdlijnen. De plannen omvatten enerzijds een 7-tal starterswoningen op de plek van de oude school aan De Kerkegaarden. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Vanaf maart 2024 wordt dit plan uitgevoerd. Daarnaast zijn er plannen voor de nieuwbouw Noord 3; een 20-tal woningen rondom de vijver. De verwachting is dat de kavels medio 2025 uitgegeven kunnen worden.

Na afloop was er nog gelegenheid om vragen te stellen, de plannen nader in te zien en na te praten, al dan niet onder het genot van een aangeboden drankje namens de Stadsraad.

Al met al dus een geslaagde en informatieve avond.