Informatie Plan Ontmoeten en Vergroenen Plein Onder de Platanen

59

INFORMATIEMOMENT PLAN “ONTMOETEN EN VERGROENEN PLEIN ONDER DE PLATANEN”

De Stadsraad heeft in het kader van het project “Groen voor Elkaar” afgelopen jaar een aantal groenverbeteringen kunnen realiseren in de Grotestraat in samenwerking met de lokale hoveniers.

Gezien het succes hiervan zouden we graag dit ook doortrekken naar het plein zodat deze mooi op elkaar gaan aansluiten en daarmee het plein een upgrade krijgt. Dit doen wij in gezamenlijkheid met de soos.

Voornemen is om de werkzaamheden dit najaar uit te voeren. Hierbij valt te denken aan enkele kleine aanpassingen / verbeteringen om een positieve ontwikkeling aan het plein te geven. Een aantal voorbeelden van de aanpassingen/verbeteringen zijn het aanbrengen van meer groen (planten, gras), het planten van bloembollen, het vormen van zitmogelijkheden, waar mogelijk weghalen van steen/bestrating, etc. Alles in de huidige tijdsgeest van aandacht voor biodiversiteit, bloemrijk, onderhoudsarm, waterretentie etc.

Graag willen we u de gelegenheid geven om nader kennis te nemen van de beoogde plannen. Hiervoor willen wij u mede namens de Jeugdsoos uitnodigen voor een inloopmoment bij de Jeugdsoos op zaterdag 16 september aanstaande van 10.30 tot 11.30 uur. Namens de gemeente zal ook vanuit wijkbeheer iemand aanwezig zijn.

Adres: Haaksbergerstraat 1, Plein Onder de Platanen