In vewochting

97

Cherry is in vewochting en ie könt ‘t heur good anzeen.

Eane  februari, begin meart is zee oet e rekkend en kump t’r, as alles good geet, jonk grut bie in de Roadhoesstroate.

De ganse buurte leaft met heur met en kiekt venoaweg oet noar as ’t zo wiet is.

Mommenteel bunt ze knap drok met ’n kroamkamer, want ’t wich zal d’r temee  warmkes bie lig’n.

Woarumme de noabers d’r zo drok met bunt?

Dat hef n’n hele begrieplijke reden. ’t Gung allemoale neet zo makkelijk met Cherry. Ik mène ’t zwanger wodd’n.

Zee is alleenstoand en wol onmeunig geerne n’n klein’. Ie zol’n heur met enige veurzigtigheid BAM könn’n neum’n.

Ik kan uleu verzeker’n, ’t hef wat veute in de eerde  had, veur heur, umme zwanger te word’n.

Jack is dree keer langs e wes. Misschien wa vaker, ma dree keer wete wie zeker, ie konn’n het goôd heur’n  en doar kump bie darre wie mekare in de Roadhoesstroate deunig in de smiez’n hoolt.

’t Wol mar neet lukk’n. ’t Deerntje word’n d’r smus van. Lag ’t an heur? Of was ’t zoad van Jack te zwak.  De weeldste geschichtes ging’n deur ‘n noaberschop.

Verwarde geest’n in de buurte fantaseerd’n al dat zee IVF oaverwoag. Hoe dan ok, sneu was’t.

Noa röntgenfoto’s bie ‘n veloskundige kwam zee mennigmoal depe in ’n piepzak terugge. Wier niks. En kon’t hele spektakel  van veurt’n of an beginn’n.

Woar Jack trouwens niks op teg’n had.

En wonder boam’ wonder, toen nums d’r meer op had e rekkend, is ‘t toch elukket.

En noe wochte wie met zien all’n op ‘n Groot’n Dag.

 

  1. Cherry is n’n mini-peerdje. Voloet Cherry Pie.

Zee is van  Kim en Cherry löp hele dage te vosk’n in ne weide an de Roadhoesstroate.

 

Casper Bruinink