In Memoriam Els Blaak

236

Sociaal Democraten mogen trots zijn op de bestuurders die ze in de loop der tijd  van hoog tot laag hebben geleverd.
Vorige week woensdag kregen we het bericht dat oud-burgemeester Els Blaak op 87 jarige leeftijd is overleden. Vorig jaar kreeg ze uit handen van de voorzitter van de PvdA Hof van Twente nog de Willem Drees penning uitgereikt.  Voor Els Blaak  geldt zeker dat ze hoort tot het soort bestuurders waar we trots op mogen zijn. Ze onderscheidde zich door karakter en een principiële instelling en  bestuurde vanuit overtuiging en een warm sociaal hart gericht  op sociale rechtvaardigheid. Ze was de eerste vrouwelijke Burgemeester in Twente en daadwerkelijk een zeer geëmancipeerde vrouw. Na de MULO koos ze voor een baan en niet voor een vervolgopleiding om daarmee, zoals ze zelf aangaf ; “geld te verdienen om het gezin te onderhouden” . Dat paste bij haar plichtsbesef iets waarvan haar hele houding getuigde.   Wat uniek was is dat haar man haar daadwerkelijk steunde door taken van haar “over te nemen”. Daar bleef ze hem eeuwig dankbaar voor zo zei ze zelf met nadruk. Ook na haar pensioen bleef Els Blaak de gemeenschap dienen bv als bestuurslid van de Pol in “haar stedeke”. Ze kon zich ook nog kwaad maken over maatschappelijke onrecht dat ze waarnam ook als het haar eigen partij betrof. Zo bleef ze verontwaardigd over de opheffing van de sociale werkvoorziening omdat ze terecht vaststelde dat die maatregel zeer kwetsbare mensen zou treffen.  Voor mij kreeg het contact met haar ook nog een persoonlijk element toen we er achter kwamen dat mijn moeder en Els zelf beide vanuit de hongerende randstad als “oorlogs-evacuee je” met een schip naar Lemmer werden gebracht om aan de hongernood (en het eten van bloembollen) te ontsnappen. We kwamen er niet echt achter maar het leek er op dat ze beide op het zelfde schip hadden gezeten. Els Blaak als 6 jarige en mijn moeder als 13 jarige. Een oorlog overigens die haar ook tekende door het verlies van veel familieleden. Met het overlijden van Els Blaak is een bijzonder mens heen gegaan waar we als Partij van de Arbeid met innige dankbaarheid aan terug zullen denken.

Namens de PvdA Hof van Twente
Fred Rijkens, fractievoorzitter van de PvdA