Huldiging jubilarissen Vrouwen van Nu

37

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vrouwen van Nu afdeling Diepenheim zijn een aantal trouwe leden gehuldigd. Het betrof de volgende dames:

Voor 25 jaar lidmaatschap: Margo Besling.
Voor 40 jaar lidmaatschap: Annie Stokreef, Henny Tellmann, Janny ten Tije, Betsie van der Vegte, Gerda Aalderink en Mientje Dekker.
Voor 50 jaar lidmaatschap: Riet Nijenhuis, Folkje Sipma, Jo Wegereef en Rieky Meijer.

De jubilarissen werden toegesproken door vicevoorzitter Gerri van de Haar en ontvingen allen een kleine attentie en een boeket bloemen. De dames, die bij de huldiging niet aanwezig konden zijn ontvingen dit thuis.
Mientje Dekker, een van de jubilarissen met 40 jaar lidmaatschap, is helaas enkele weken na haar jubileum en na haar 100ste verjaardag overleden.