Huiskamergesprekken

70

Dit voorjaar is de kerkenraad van de Johanneskerk gestart met huiskamergesprekken.

We komen in kleine kring bij elkaar aan de hand van het volgende thema:

Deel je leven: waarin geloof jij in Diepenheim,

We leven in een onrustige tijd, je kunt op zoek zijn naar zingeving in jouw leven. We willen samen in gesprek gaan over het leven, de zin ervan, geloof, vragen en twijfels. We zoeken naar verbinding.

Ga in gesprek met je noabers of andere Diepenheimers.

Als je dit leest zijn er al een aantal bijeenkomsten achter de rug, maar ook nog een aantal te gaan, altijd op een donderdagavond van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur.

Wellicht gaan we er een vervolg aan geven in het najaar.

Wil je meer weten of je opgeven, dat kan bij Johan Horstman: horstmanjohan@gmail.com of bij Joke van Egteren-van Coeverden: v.egteren@gmail.com