Hoort, hoort! Zegt het voort! De Stem van Diepenheim…

70

Hoort, hoort! Zegt het voort!
De stem van Diepenheim wordt gehoord!

Dit jaar bestaat de Diepenheimse Schutterij honderd jaar. Er is veel gebeurd in deze eeuw in ons Stedeke. Zo zagen de inwoners van Diepenheim de eerste auto’s komen, maakten ze een wereldoorlog mee, voerden ze in 1955 en in 2005 de bijzondere buitenvoorstelling ‘Regenwice’ op en werd traditioneel het Schuttersfeest georganiseerd.
Het is heel mooi om honderd jaar terug te kijken op de geschiedenis zoals bij de prachtige tentoonstelling die Old Deep’n in samenwerking met de Schutterij organiseert in mei. Maar we gaan voor dit jubileum van de Schutterij nog iets anders bijzonders doen. We kijken honderd jaar vooruit!

We maken een tijdcapsule
In een grote kist kunnen alle inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers van Diepenheim een bericht stoppen. De kist wordt bewaard op het Nijenhuis.
Door middel van een notariële akte wordt geregeld dat de kist pas in 2123 mag worden geopend.
In de kist kan een persoonlijke boodschap worden achtergelaten voor de inwoners van Diepenheim over honderd jaar. Zo’n boodschap kan bestaan uit:
Een persoonlijk bericht (het liefst handgeschreven)
Je kunt een berichtje achterlaten voor je achter-achter-achterkleinkind, dat misschien nog wel in Diepenheim woont in 2123. Of een berichtje aan de toekomstige bewoners van je huis. Wonen zij daar over honderd jaar met net zoveel plezier als jij nu? Misschien vind je het leuk om een verslagje te maken van de tijd waarin wij nu leven? Wat zijn belangrijke dingen die nu spelen, waarvan jij het leuk vindt om ze aan de inwoners van dan te vertellen? Of je kunt juist een verhaal schrijven over hoe jij denkt met men over honderd jaar zal leven. Hoe het leven van de inwoners van Diepenheim er dan zal uitzien. Of een bericht over je vereniging, stichting of onderneming in Diepenheim. Wat doet je vereniging, stichting of bedrijf nu en wat verwacht je van de toekomst?

Foto’s
Voeg foto’s toe bij je verhaal. Zet er duidelijk bij wat of wie erop te zien is.  
Filmpjes
Je kunt ook een filmpje aanleveren. De bestanden worden opgeslagen en in de tijdcapsule gestopt.
Bijzondere spulletjes
Misschien wil je iets persoonlijks in de kist stoppen. Dat kan, maar het pakketje mag niet groter zijn dan 21 x 29.7 x 3 cm.
Aanleveren
We organiseren in juni en begin september inlevermomenten. Meer info hierover komt in het volgende Deeps Nieuws te staan. Vragen en informatie bij Erica Kistemaker en Ingeborg Wind (ingeborgwind@planet.nl of 06–24521748)