HofMarketing van start met nieuw huisstijl

84

Op vrijdag 1 juni jl. heeft directeur Wilco de Jong de nieuwe huisstijl van HofMarketing onthuld en een tipje van de sluier opgelicht van de concrete activiteiten die uitgevoerd gaan worden. De huisstijl is gerealiseerd door een unieke samenwerking van negen creatieve bureaus uit Hof van Twente en zal campagnematig zichtbaar worden onder de vlag wij zijn de hof.

In gesprek met …

Tijdens de lancering ging Wilco de Jong in gesprek met een aantal ondernemers uit alle kernen binnen de pijlers wonen, werken en recreëren. Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. regionale uitstraling, dag- en verblijfstoerisme en de essentie van samenwerken. Binnen dit kader hebben alle gesprekspartners aangegeven dat ze voornemens zijn om daar waar mogelijk de huisstijl van HofMarketing toe te passen, naast hun eigen uitingen.

Gezamenlijk uitdragen van huisstijl

Maar liefst negen verschillende creatieve bureaus uit diverse kernen in Hof van Twente hebben samen de nieuwe huisstijl van HofMarketing gerealiseerd. Deze samenwerking is uniek! Het streven is dat de huisstijl in Hof van Twente breed gedragen wordt, om zo de herkenbaarheid te vergroten en het wij zijn de hof-gevoel te creëren. Bestanden zijn te downloaden vanaf hofmarketing.nl.

Over HofMarketing

HofMarketing staat voor de gebiedsmarketing van de gemeente Hof van Twente, ter stimulering van het wonen, werken en recreëren. De ambitie van de nieuwe stichting is, om dat wat er al is, nog beter uit te dragen. Hierbij blijft de eigen identiteit van de kernen behouden en gaat HofMarketing dat wat ons allen bindt, namelijk de ligging in Hof van Twente, communiceren.

Gemist en meer weten?

Heeft u de lancering gemist en wilt u weten wat HofMarketing kan betekenen voor uw onderneming, vereniging, evenement of … in Hof van Twente? Neem dan contact op via info@hofmarketing.nl.