Hof van Twente start met uitvoering Hof Beweegakkoord

52

Afgelopen jaar is het Lokaal Sportakkoord in Hof van Twente genaamd het ‘Hof Beweegakkoord’ ontwikkeld. Eind maart stond een startbijeenkomst gepland waarbij alle betrokken partijen het akkoord zouden ondertekenen en van start zouden gaan met de uitvoering van alle actiepunten. Door de uitbraak van het corona virus kon dit niet doorgaan. Door de recente ontwikkelingen rondom het corona virus hebben we nu besloten om geen startbijeenkomst meer te organiseren en te kijken hoe we van start kunnen gaan.

Binnen het Hof Beweegakkoord zijn verschillende actiepunten ontwikkeld om meer inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. Hiervoor stelt het Ministerie van VWS per gemeente een budget beschikbaar. In eerste instantie voor de jaren 2020 en 2021, maar nu ook voor een extra jaar in 2022. In de gemeente Hof van Twente hebben verschillende partijen in werkgroepen bepaald waar dit budget aan wordt besteed. Zo wordt er onder andere ingezet op bekendheid met het sport- en beweegaanbod in de gemeente voor diverse doelgroepen, kennismaking door jeugd met sport- en beweegaanbieders en het organiseren van netwerkbijeenkomsten en kennisuitwisseling voor sportaanbieders.

Ondersteuning sportverenigingen

Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen wachten we met het opstarten van
een groot deel van de actiepunten. Wel gaan we van start met twee acties om sport- en
beweegaanbieders in de gemeente te ondersteunen. Juist nu kunnen zij een extra steuntje in de rug gebruiken!

Als eerste actie hebben alle sportverenigingen in de gemeente afgelopen week een
vragenlijst ontvangen om de ondersteuningsbehoeften op te halen. Deze behoeften zullen
gekoppeld worden aan de verschillende workshops, begeleidingstrajecten, bijscholingen en
trainingen die vanuit het Hof Beweegakkoord beschikbaar zijn. Doel hiervan is om de
sportverenigingen te ondersteunen en/of te versterken.

Als tweede actie maken we in Linkedin een groep aan voor alle sportaanbieders in de
gemeente. Dit dient als platform om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Alle
geïnteresseerde sportaanbieders in de gemeente kunnen zich aanmelden bij de Linkedin
groep ‘Hof Beweegakkoord’. Op deze pagina kan iedere sportaanbieder een vraag stellen of
ervaring delen. Nu met alle Corona maatregelen extra fijn om elkaar te helpen en adviseren.

Coördinator Hof Beweegakkoord

Met de start van de uitvoering van het Hof Beweegakkoord geeft sportformateur Catharina
Mulders het stokje over aan buurtsportcoach Ilke van Schooten. Hij is coördinator van de
uitvoering van het Hof Beweegakkoord en is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen.

Contact over het Hof Beweegakkoord of vragenlijst

Bent u benieuwd naar het Hof beweegakkoord? Kijk dan op de website
https://sportengemeenten.nl/sportakkoord/Hof-van-Twente-Sportakkoord.pdf. Heeft u als
sportvereniging geen vragenlijst ontvangen of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan
contact op met Ilke van Schooten via sportakkoord@hofvantwente.nl