Hof van Twente één van de meest biodiverse gemeenten in Overijssel

42

Vorige week was de Nationale Tuinvogeltelling. Wat blijkt? De meest geziene gast in de Overijsselse tuinen is de huismus. Naast deze mus, zijn er in de Hof van Twente zo’n 70 unieke soorten flora en fauna per km² waargenomen. Wethouder Harry Scholten is trots: “Dit is bijna tweemaal zoveel als het landelijk gemiddelde. Daarmee zijn we, na Steenwijkerland, de meest biodiverse gemeente in Overijssel.”

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit zijn de patrijzen die in onze bloemrijke akkerranden leven, de koolmezen die we telden tijdens de nationale tuinvogeltelling en de buizerd zittend op een uitkijkpost. Maar ook de wormen en schimmels die we tegenkomen tijdens het omwippen van tegels. Kortom
onze biodiversiteit is een rijkdom aan soorten. Zo eet een gierzwaluw duizenden insecten per dag en pakt een uil talloze muizen. Maar hoe meer soorten wegvallen, hoe meer het
natuurlijk evenwicht wordt verstoord.

Wat vliegt en bloeit er in de gemeente?
De grote roofvogel van het landelijk gebied is door de jaren heen het vaakst waargenomen; de buizerd. Naast deze vogelsoort, werden bedreigde vogelsoorten vaak gespot.
Bijvoorbeeld de steenuil, torenvalk, boeren- en huiszwaluw en de grutto. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers van Stichting Hofvogels en Stichting Weidevogels, worden er
nestkasten opgehangen. Naast de bekende vogelsoorten, werden planten als de boterbloem en schimmels als de vliegenzwam meermaals gezien. Waar de boterbloem zichtbaar is in de bermen van de akkerranden, steekt de vliegenzwam tijdens een boswandeling de kop op.

De bloeiende biodiversiteit
De bloeiende biodiversiteit in Hof van Twente is mede een resultaat van het programma Kleur-rijk-leven. Met een investering van 1 miljoen door de gemeente Hof van Twente en ruim 1,8 miljoen aan cofinanciering, ondersteund door de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en de provincie Overijssel. In samenwerking met meer dan vijftien
vrijwilligersorganisaties heeft de gemeente diverse projecten opgezet om de biodiversiteit te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van bloemrijke akkerranden,
verduurzaming van landbouwgronden en de tegelvrije, groene schoolpleinen.

Martin Degen, adviseur Natuur & Landschapsbeheer bij Stichting Landschap Overijssel, is enthousiast over de Hofse aanpak: “In de gemeente Hof van Twente wordt goed gekeken hoe we met elkaar het landschap in stand houden en kunnen versterken. De grote diversiteit aan landschap en de landgoederen met heidevelden en kleine landschapselementen, zoals houtwallen, bosjes en poelen, dragen hieraan bij.”

Wat kunt u doen?
Uw waarnemingen tijdens verschillende nationale tellingsdagen, zoals de nationale tuinvogel-, tuinvlinder- en bijentelling, dragen bij aan onderzoek naar biodiversiteit. Dankzij uw waarnemingen weet de gemeente welke unieke soorten er naar het landschap komen.
Maar ook met het opvangen van regenwater in uw tuin draagt u bij aan biodiversiteit. Of het ophangen van een insectenhotel of nestkast voor bijen, vlinders of gierzwaluwen.

Weten wat u nog meer kunt doen? Ga langs bij het Groene Spreekuur in de Reggetuin, Kerkstraat 123 d te Goor. Voor openingstijden, zie hun website.

Welke planten- en diersoorten worden het vaakst waargenomen in ons land?
Thuisstudieplatform Laudius voerde het onderzoek ‘Biodiversiteit in Nederland door de jaren uit. Zie ook hun website.