Hoe gaat het met…..onze natuur, flora en fauna

87

Aan het woord is Frank Spijkerman, faunabeheer/BOA op Landgoed Nijenhuis/Westerflier, Weldam en Huis te Diepenheim: ”Voor je een gebied kent, moet je jaren ‘opletten’.
De mens wil vaak teveel sturen.” Natuur moet je zijn gang laten gaan. De mensen die in het gebied wonen, weten waar wild zich ophoudt en waar ze veiligheid zoeken. Frank weet dat ook. Er is veel en goed overleg met boeren om vogels en pasgeboren reeën te beschermen. Weides worden met een warmtecamera onder een drone vlak voor de maaibeurt gescand. Dat gebeurt ook voor de eieren van de weidevogels. Met maaien wordt daar veel rekening mee gehouden. Frank wist wat hij wilde worden: wat ze vroeger: ‘Jachtopziener’ noemden, net zoals zijn vader en opa. Als kind ging hij al mee de bossen in, ze woonden op het Twickel Landgoed.
Hij vindt dat er veel dingen veranderd zijn, niet alleen zijn functieomschrijving. De mensen weten vaak niet dat ze door hun gedrag de natuur verstoren. Niet voor niks staan er aan elke ingang bordjes met: Blijf op de paden! Houd honden aan de lijn!
Hij snapt dat veel mensen het fijn vinden de honden even te laten ravotten in het bos maar ze beseffen totaal niet wat ze hiermee aanrichten. Ook mountainbikers en motorcrossers laten dieren soms zo schrikken dat ze hun veilige nest verlaten. Met alle gevolgen van dien.
De landgoederen stellen hun bossen en bezit open voor publiek, daar krijgen ze ook een vergoeding voor, maar het is niet de bedoeling dat zomaar iedereen hier kan doen waar hij zin in heeft: ”Je bent als gast in de natuur zijn domein. Jij zou toch ook niet willen dat ze je bij jouw slaapplek komen storen?” Het is jammer dat iedereen een mening heeft over dingen waar ze geen verstand van hebben! De natuur is zo mooi: ”Als ik in de morgen rond 4.00 uur begin met de ronde in het bos, neem ik alles waar, maak ik geen lawaai om zo te kunnen kijken waar de dieren zich bevinden en hoe ze zich gedragen. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die met mij genieten van de landgoederen, bossen, velden en weiden om en rond Diepenheim. Die zorgvuldig omgaan met de regels die daar gelden.
Laten we met zijn allen zorgen dat de bossen rond Diepenheim toegankelijk blijven voor iedereen.”