Hoe gaat het met … Herman Veltkamp?

246

Herman werd als derde kind in het gezin op het Nieuwe Haghuis geboren op 27 mei 1955. Een mooie jeugd, zo omschrijft hij de kinderjaren. Vrijheid en veel buurkinderen. Met zes jaar ging hij naar school, waar hij voor het eerst Nederlands hoorde spreken: thuis was alles in dialect. Herman zal in zijn latere leven nog vele malen Nederlands spreken in het openbaar. De Middelbare Landbouwschool werd de opvolger van de Lagere. Herman wilde de tuinbouwkant op. Zijn oudere broer Wim was voorbehouden boer te worden aan de Prinsendijk. Maar Wim gaf aan dit niet te willen, dus was Herman aan de ‘beurt’. Daar moest hij toch wel even over nadenken.
Herman wilde graag iets doen voor de samenleving. Vanaf zijn 14e jaar was Herman al lid van de PJGO, waar veel werd georganiseerd voor jongeren. Hij was ook al jong betrokken bij het Kerkenwerk waar hij begon als jeugdouderling en waar hij nog steeds veel functies vervult. De verbouw en nieuwbouw van de Molenaarshof in 2001 was een groot project. Daar was geld voor nodig en Herman dook in de mogelijkheid voor het organiseren van een Fancy Fair. Tot op de dag van vandaag waanzinnig populair in de wijde omtrek. Zijn ouders waren erg ruimdenkend en gaven hem de volledige ruimte om zich toe te leggen op veel sociale en culturele evenementen. Tijdens het Markvelds feest ontmoette hij Gerdien, waar hij in 1981 mee trouwde. Ze kregen twee kinderen, Thijs en Frederique. Thijs is inmiddels al jaren de jonge boer op de goed ontwikkelde boerderij. Herman was betrokken bij de overgang van Coberco naar Friesland Campina. Ook zat hij in de Kalver-opfokclub Goor–Diepenheim, de Varkens-KI Twente, de bond van KI-vereniging Nederland en hij was commissaris van AB Oost.
Folklore is ook een grote hobby. Herman was jaren voorzitter van de Stedeker Daansers. Samen met Gerdien beheerde hij de Oranjecollectie op de zolder van het woonhuis. De gemeente kwam met een internationaal gezelschap en tipte hem om met subsidie een museum te bouwen. De stichting Nieuwe Haghuis werd in het leven geroepen en met hulp van o.a. Leader Plus werd het museum gerealiseerd. De opening werd verricht door Mevr. Bijleveld – Schouten in september 2006. Zo mogelijk is Gerdien nog enthousiaster: de collectie uitbreiden, horeca organiseren,
thematentoonstellingen bedenken, enz. Momenteel zijn er 35 vrijwilligers werkzaam in de bloeiende stichting. Ook in vele losse projecten heeft Herman zijn steentje bijgedragen. Daarvoor kreeg hij in 2008 een lintje, wat hem compleet overrompelde. “Als er geen boerderij was geweest had ik misschien wel iets in de politiek gedaan. Maar ik ben heel tevreden met hoe het is gelopen en ik vind het heel waardevol iets te kunnen doen voor de maatschappij. Cliché is het om te melden dat dit alleen maar kan, door samenwerking met de gehele familie, waar ook inmiddels vier kleinkinderen zijn geboren.”