Hoe gaat het met ….Hannie Rohaan, wethouder Hof van Twente

195

Ze had een geweldige baan in het Voortgezet onderwijs, toen de mogelijkheid zich voordeed om wethouder te worden. Daar moest ze even over nadenken. Na ruim 18 maanden vindt ze het nog steeds mooi en vooral interessant. Van huis uit is Hannie niet met politiek opgegroeid. Haar vader overleed toen ze 10 jaar was. Ze is de jongste telg van een gezin wonende in Nunspeet, met 2 oudere broers en 2 zussen. Ze leerde haar man Rob, uit Hengelo, kennen in een vakantieoord waar ze een vakantiebaantje hadden.
Voor en tijdens haar studie op de Sociale Academie deed ze al veel vrijwilligerswerk. Iets wat ze graag doet: mensen helpen. Vanaf 1987 woont het gezin in Diepenheim. In het bestuur van jeugdvereniging Nooit Gedacht had ze veel contact met de gemeente; dat bleef niet onopgemerkt.  Gemeente Belangen strikte haar en zo kwam ze in december 2008 in de Gemeenteraad. Ze werd fractievoorzitter: ”Heel spannend, want ik had geen ervaring.”
Nu als wethouder heeft ze de portefeuilles: Sociaal Domein met daarin: Jeugdzorg, WMO, Welzijn, ouderen, onderwijs, wonen, bijzondere doelgroepen en de buurtschappen. Ze is sinds december ook verantwoordelijk voor het Project Op Stoom.

Ze vindt het erg prettig om de dagelijkse praktijk in de gemeente te ervaren. Dus letterlijk meedraaien op de werkvloer. Hannie wil graag van de betreffende mensen horen hoe het gaat en waar de knelpunten liggen. Ze zegt over Social Media: “Het is mooi; maar af en toe bijzonder ‘gekleurd’. Lang niet altijd wordt daar de waarheid verkondigd. Je bent niet bij machte dit recht te zetten. “Soms zie je onnodige felle discussies.” Hannie vindt vrijwilligerswerk in de buurten belangrijk, daar vindt de verbinding tussen oud en jong plaats. “We moeten hier zuinig op zijn, net als op onze mantelzorgers.”
Ze hoopt wethouder te blijven na de verkiezingen in 2026. “Vier jaar is eigenlijk te kort om mooie in gang gezette projecten te kunnen afronden.” Hannie ziet graag dat een aantal mooie initiatieven op het gebied van wonen en zorg gerealiseerd gaan worden. “In Diepenheim gaan we ook onderzoeken hoe Kunst en Cultuur en Sociaal Domein elkaar kunnen vinden om inclusiever te kunnen werken om mensen met een beperking te laten participeren in onze samenleving.” Ze is vol overgave wethouder.