Hoe gaat het met….. een pachtboer op Landgoed Nijenhuis

357

Edwin Heutinck, werd geboren in Beltrum op een kleine boerderij. Net als veel kameraden volgt hij de opleiding voor Boer. Die beroepskeuze was voor hem heel duidelijk. Maar een startkapitaal ontbrak. Samen met een makelaar vonden zijn ouders en Edwin, toen 22 jaar oud, de boerderij op het landgoed Nijenhuis in de Nijenhuizerlaan. Dat maakte de start van het ‘Boeren’ mogelijk. De familie verhuisde en Edwin kon samen met zijn Lianne het vak uitoefenen wat hij altijd al wilde. Hij was een echte koeienboer, zoals hij het zelf noemt. Met een onuitputtelijk enthousiasme bekijkt hij de problemen die zich in de huidige tijd voordoen: “Boeren zullen er altijd blijven”. Ze hebben goed overleg met de rentmeester en door stoppende boeren komt er opnieuw grond vrij, waarvan ze gebruik kunnen maken. Edwin, in zijn vrije tijd brandweerman in hart en nieren, vertelt dat hij elke investering van alle kanten berekent. Op de nu 44 hectare grond kan hij de mest van zijn 85 koeien niet afzetten. Mochten er in de toekomst gronden bij kunnen komen dan gaat hij opnieuw berekenen hoeveel mest hij dan nog moet afvoeren. Lianne, die ook geboren is op een boerderij, helpt halve dagen mee op het bedrijf. Ook werkt ze halve dagen bij Wijkverpleging Carint/Reggeland. Kijkend naar het beleid dat momenteel gevoerd wordt, trekt Edwin de conclusie, dat de grote supermarkten te veel macht hebben. “Die hebben teveel te vertellen en er wordt niet gekeken naar de producenten, dat zijn de boeren. Ook de overheid heeft veel dingen verzaakt, niet alle ellende is veroorzaakt door de boeren.” Hij vraagt zich ook af hoeveel vervuiling van elders komt. Edwin hoopt op goede besluiten van de komende regering. Hij bezoekt de ledenvergaderingen van coöperaties en wisselt daar van gedachten. Dat er grond moet komen voor woningen is hem wel duidelijk. Daar heb je als pachtboer ook niet veel van te vrezen. Edwin en Lianne hebben samen drie kinderen en de oudste, Kevin, is stellig van plan de boerderij over te nemen. Met alle mogelijkheden die een pachtboer heeft, is dat niet super ingewikkeld: “Omdat je niet elke keer te maken hebt met overdrachten, waar de belasting veel van mee wil hebben, is het een stuk eenvoudiger”. Het voordeel van een pachtboer.