Hoe gaat het met….. de Tijd-capsule

115

Een briljant idee  van de jubileumcommissie van de Schutterij voor hun 100 jarig jubileum: een Tijd-capsule. Het idee werd gelanceerd en je hoorde niet alleen de vereniging nadenken over wat er in zou kunnen, maar ook veel initiatieven van burgers. Familiegeschiedenissen, over rasechte Diepenheimers. Schoolkinderen hebben in elke groep tekeningen en verhalen gemaakt. De betekenis voor mensen, die hun boerderij hebben verkocht en waar nu een boel “import” woont. Hoe ze de nieuwe bewoner welkom heetten in Diepenheim, dat ze vooral niet moesten vergeten dat men hier elkaar groet! Ook muziek werd ingeleverd. Heel veel bijzonder mooie memorabele verhalen. Het resulteerde in een groot succes. Ruim 90 pakketjes met informatie werd er op de drie inlevermiddagen in gestopt. De organisatoren zijn bijzonder tevreden met deze ontwikkeling: ”Het was even wennen, maar toen er een begin was gemaakt met ideeën ging het los. Soms heel ontroerend.” Wat zouden de Diepenheimers graag de gezichten willen zien als de “kist” over honderd jaar wordt geopend. Via een notaris, die de sleutels zo lang mag bewaren, wordt de zekerheid gegeven dat het ook echt gaat gebeuren.

De makers van de “Kist”, Jan Alink en Ruud van de Meeberg, die de deksel heeft gegraveerd, en de bedenkers van de jubileumcommissie mogen trots zijn op dit resultaat. Honderd jaar zal de kist bij kasteel Nijenhuis op zolder staan: Hoog en droog.