Hoe gaat het met……. Albert Schimmelpenninck bewoner van het Nijenhuis.

131

Vanaf een breed terras, aan de achterkant van het Kasteel heb je een formidabel uitzicht. De tuin is zo ontworpen dat het geruisloos overgaat in het omringende Twentse landschap. Als kind kwam Albert hier met zijn neefjes en nichtjes bij oma logeren. Hij kwam er al snel achter dat het hier een ander leven was dan in Baarn waar hij met zijn drie broers opgroeide. Hij voelde veel voor het landgoed met al zijn facetten. Maar zijn grootmoeder had 15 kleinkinderen en vader had een oudere zus en nog 2 broers. Dus het lag niet zo voor de hand dat Albert ook werkelijk op het kasteel kon komen wonen. Zijn vader werkte als rechter en raadsheer en nam na het overlijden van oma het landgoed Westerflier en Nijenhuis over. Daardoor kreeg Albert als civiel ingenieur samen met zijn vrouw Marlies, die net klaar was met haar specialisatie als radioloog, de kans om op het linker bouwhuis te komen wonen. Albert werkte destijds als nieuwbouw coördinator in Utrecht. Marlies werd radioloog in Winterswijk en Albert keek rond voor een baan dichter bij huis. Inmiddels werd hun zoon geboren. Daarna kregen ze nog een dochter. Het kwam hem ter ore dat de rentmeester van stichting Twickel met pensioen zou gaan. Daar ging hij op solliciteren. Maar hij was lang niet de enige: 150 sollicitanten gingen met hem mee in de strijd. Op 33 jarige leeftijd werd hij uitverkoren voor deze functie. Albert vond de diversiteit van zijn baan geweldig, plannen maken voor een gezond beheer van landbouwgrond, bossen en waterhuishouding. Het zat allemaal in het pakket: rentmeester. Ook de bewoners van toen nog 100 pachtboeren deden ertoe. Twickel telt er nu nog 50. Op landgoed Nijenhuis zijn dezelfde ontwikkelingen gaande, boeren stoppen, daardoor krijgen andere boeren de kans om te groeien. Landgoed Nijenhuis is ondergebracht in een BV met momenteel 12 aandeelhouders. Naast Albert en zijn broers zijn ook de kinderen aandeelhouder geworden. Die komen vier keer per jaar bij elkaar om besluiten te nemen. Albert: ”Het is in het belang van het landgoed om het op tijd door te geven.” Op de vraag wie er komt te wonen na Albert en Marlies geeft hij als antwoord een grote glimlach: ”Als het belang van het landgoed maar voorop blijft staan.”

1970 : Albert Schimmelpenninck naast zijn grootmoeder die toen op het Nijenhuis woonde