Het Smalle Pad

101

“Geloven in duurzaamheid”

In de lezingencyclus Het Smalle Pad is dit seizoen voor het thema duurzaamheid, goed rentmeesterschap gekozen.
Op donderdag 15 februari komen Leanne en Hermen Spans naar Diepenheim. Zij vertellen over hun bedrijf “Weidevol” dat in het natuurgebied De Wieden ligt . Met deze boerderij willen zij laten zien dat landbouw en natuur wel degelijk kunnen samengaan.
Zij vertellen over het ontstaan van het bedrijf, hun praktische uitvoering van het begrip goed rentmeesterschap en duurzame landbouw. De combinatie met vergaderfaciliteiten. Over de onverwachte weerstand die ze ook hebben ervaren en over de kracht van hun geloof. Vanuit de christelijke ethiek wordt onder goed rentmeesterschap verstaan;
“ het beheren en met aandacht en liefde zorg dragen voor de gehele schepping, op een zodanige manier dat ook volgende generaties daar volop van kunnen genieten”.
Maar wat hebben wij daar in de praktijk van terechtgebracht? Kunnen we volgende generaties nog recht in de ogen kijken? Doen we zelf iets op het gebied van duurzaamheid? Het verhaal van Leanne en Hermen is een inspirerend verhaal, dat getuigt van hoop en vertrouwen, van doorzettingsvermogen en moed om het anders te doen.
De avond begint om 20.00 uur in de Johanneskerk in Diepenheim (Grotestraat 1).

 

Wij vragen geen entree, maar een vrije gift wordt erg gewaardeerd.