Het kasboek van de Schutterij

56

Het was één van de attributen in de expositie van 100 jaar Diepenheimse Schutterij. Hat kasboek van de Schutterij van 1946 tot 1972, een overzicht van de financiële toestand van de vereniging, keurig bijgehouden door Bertus Damveld  (1915-1987).

Bertus en de Schutterij, jarenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 1932 meldde hij zich aan als lid van de Schutterij. En nog geen jaar later was hij al Schutterskoning. In 1942 kwam Bertus in het bestuur en in 1947 kreeg hij de taak van penningmeester. Zijn nauwkeurig bijgehouden kasboek vermeldt op 24 september 1947 een bedrag van f 97,05 op het spaarbankboekje en f 70,10 aan kasgeld. Bertus noteerde in dat jaar aan inkomsten via lijsten waarmee men langs de huizen ging f 436,52 met o.a. een aparte vermelding van f 68,- uit “Haghuishoek en heerenhuizen”. Aan inleggeld voor de spelen werd f 53,40 ontvangen, maar de uitgaven waren behoorlijk, zodat er over 1947 slechts een saldo van f 35,09 overbleef.

Alle inkomsten en uitgaven werden keurig in het kasboek geschreven. Zo staat er een bedrag genoteerd voor het maken van “costuums”, Willem Kremers kreeg een bedrag voor de muziek en aan Johan Izaks werd een rekening betaald voor vertering in de Pol. In 1951 staat er een uitgave van f 3,50 voor “baardwol voor de bijlemannen” en in 1952 wordt f 28,- betaald voor “draaimolen de Vries met benzine en belasting”. In 1960 wordt er f 20,- betaald aan Oldemenger voor krentenbrood, maar het was dan ook een speciale krentenwegge getuige de foto uit ons archief.

Naast penningmeester was Bertus vele jaren kapitein in de optocht. In 1963 nam Herman Ligtenbarg het voorzitterschap over van Jan Bruil. Vanaf dat moment werd de voorzitter ook de kapitein in de optocht en werd Bertus Damveld naast penningmeester ook algemeen leider van de Schutterij. Veel van de attributen in de optocht werden door hem en zijn vrouw Corry in elkaar geknutseld. Veel spelletjes voor de jeugdspelen werden door hem gemaakt, o.a. het poppenkast-balspel dat nog steeds wordt gebruikt.

In de algemene ledenvergadering van 13 september 1982 werd Bertus Damveld gehuldigd voor zijn vijftigjarig lidmaatschap, waarvan veertig jaar als bestuurslid. En als eerbetoon wordt vanaf 1988, een jaar na zijn dood, bij het kuipsteken gestreden om de “Bets Damveld-trofee”.

Bertus Damveld, een markant persoon in de historie van de Diepenheimse Schutterij.

In 1960 biedt De Schutterij het echtpaar Ligtenbarg-Bouwmeester een krentenwegge aan bij de geboorte van hun dochter Lia.
v.l.n.r.: Jan van de Haar, Gerrit Egbers, Gerrit Smale, Teunis Ligtenbarg, Jannie Ligtenbarg-Bouwmeester, Freek Oldenmenger, Bertus Damveld (nog net zichtbaar), Jan ten Have en Bertus Heetland.