Het Frieda-pad

64

Normaal gesproken regent het op 13 november. Behalve op 13 november 1544. Toen was het droog. Anders had het vuur van de brandstapels op het Galgenveld in Delden niet zo hoog kunnen oplaaien. Daar vond op die dag de executie plaats van Maria van Beckum en van haar schoonzuster Ursula von Werdum. Maria was geboren aan de Kleidijk waar zich nu het Morshuis bevindt. Ursula kwam uit het Noord-Duitse Werdum, trouwde met Maria’s broer Jan van Beckum en woonde destijds op de plek waar nu het Nijenhuis van de familie Schimmelpenninck staat. Beide freules waren ter dood veroordeeld omdat ze weigerden afstand te doen van hun doopsgezinde geloofsovertuiging.

Dat leidde in 2016 al tot een Jofferpad tussen Diepenheim en Delden, inclusief enkele kunstwerken. Dat wandelpad viel uiteindelijk ten offer aan vergetelheid dankzij stormen en niet voorziene landmutaties. Een goede reden om zeven jaar later een kleiner, maar fijner Jofferpad te openen, ook ditmaal opnieuw in aanwezigheid van burgemeester Ellen Nauta en haar lintjesschaar. Zo kon het gebeuren dat op 13 november een select gezelschap in het voormalige koetshuis van het Nijenhuis even stil stond bij de dood van de twee martelaressen van adel. Buiten regende het. Binnen warmde men zich aan genegenheid en geschiedenis.

Hulde aan Frieda Hiddink, de onvermoeibare initiator van de Jofferpaden. Wat zij nog niet wist, gaat inmiddels rond in doorgaans goedingelichte Deepse kringen. Jazeker, die bestaan. Dan blijkt dat mogelijk een nieuwe werkgroep is geformeerd die zich de komende jaren gaat buigen over het uitzetten van een fietspad waarmee Diepenheim wordt verbonden met Werdum. Jaja, dankzij de twee schoonzusters. Dat wordt een route van zeker 230 kilometer. Terug ook. Een naam is er al. Want het nieuwe pad zal worden genoemd naar de Onvermoeibare van de beide Jofferpaden. Dus moet het wel gaan om het Frieda-pad.