Hersenstichting collecteweek van huis-aan-huis naar online!

66

Van 1 t/m 6 februari vindt de 25e Hersenstichting collecteweek plaats.
Vanwege de huidige situatie in Nederland door het coronavirus en de verlenging van de lockdown heeft de Hersenstichting besloten om nu niet huis-aan-huis te collecteren, maar de collecte volledig online te laten verlopen. De gezondheid van iedereen staat nu voorop.

 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Een hersenaandoening, zoals een hersenbloeding, zet het leven op zijn kop. Van patiënten, maar óók van de mensen in hun omgeving. En waar de Hersenstichting zich echt zorgen om maakt: hersenaandoeningen zijn hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Ruim 4 miljoen mensen hebben een hersenaandoening, denk aan dementie, parkinson, een beroerte, depressie of hersenletsel na een ongeluk. En het aantal mensen met een hersenaandoening zal tot 2040 explosief stijgen. Samen kunnen we het stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We investeren in veelbelovende en baanbrekende oplossingen om hersenaandoeningen te voorkomen, af te remmen of te genezen. Alleen samen kunnen we het door een hersenaandoening veroorzaakte leed stoppen. Helpt u mee?

Ook in Diepenheim wordt er ook online gecollecteerd.
Meer informatie vindt u op www.hersenstichting.nl
Meehelpen kan ook door zelf online collectant te worden en een collectebus aan te maken.

Ook is het mogelijk om een gift over te maken t.n.v. Hersenstichting in Den Haag
NL18 INGB 0000 000 860