Heeft u uw Energiebon al verzilverd? Laat geen geld liggen!

54

Een steuntje in de rug
Dat is wat Viverion al haar huurders wil bieden nu de energieprijzen stijgen. In de gemeente Hof van Twente doet Viverion doet dat door middel van Energiebonnen. Huurders kunnen voor € 80 aan slimme energiebespaarders bestellen. Denk bijvoorbeeld aan ledlampen, radiatorfolie, leidingisolatie. Manager Wonen Tanja Paffen licht toe: “De opbrengst is aan alle kanten groot: de Energiebon zorgt ervoor dat
onze huurders energiebesparende hulpmiddelen kunnen toepassen die hun meerwaarde hebben bewezen. Een doeltreffende manier om bij te dragen aan lagere energielasten, prettig wonen en een goed milieu.”

Aanmelden
Iedere huurder in de Hof van Twente ontving begin januari een bon in de bus. Op dit moment hebben al bijna 700 huurders hun bon omgezet in energiebespaarders. De Energiebon is inwisselbaar tot en met 31 maart.
Alle informatie nog eens nalezen? Ga naar www.energiebonhofvantwente.nl.

Samenwerken
Om de actie mogelijk te maken, werkt Viverion nauw samen met de 3 gemeenten waarin zij woningen verhuurt, huurdersorganisaties en leveranciers. Daardoor ziet de actie er in iedere gemeente anders uit.
Tanja Paffen: “Alle betrokken organisaties beogen hetzelfde: zorg voor mens en milieu. Als we onze krachten bundelen, komen we verder.”