Hartverwarmende receptie van Lions club Goor – Markelo – Diepenheim

91

Lions club Goor-Markelo-Diepenheim hield afgelopen zaterdag een receptie bij De Pot in Markelo. De aanleiding hiervoor was het 50-jarig bestaan van deze uit 25 leden bestaande serviceclub. Het motto van der club is “We serve” en dat was ook de rode draad tijdens de informele, gezellige en feestelijke bijeenkomst van ongeveer 130 aanwezigen.
In zijn welkomsttoespraak noemde president Dick Tuitert een aantal jaarlijkse geldwervingsactiviteiten van de Lions, zoals de Pitch en Putt wedstrijd voor ondernemers in Hof van Twente, de Bridgedrive en het Warmelo concert. Vanuit de hiermee verworven fondsen worden goede doelen gesteund met geld, maar ook immaterieel door dienstverlenende inzet.

Carsten Heinekamp sprak namens de Duitse jumelageclub Bremer Süden. Hij roemde met name de uitstekende wijze waarop beide clubs bij elkaar passen, qua karakter, inzet en vriendschap. De wijze waarop een delegatie van Lions club Goor-Markelo-Diepenheim al jarenlang deelneemt aan de Weinmarkt wordt altijd erg op prijs gesteld. De opbrengst van de Nederlandse presentatie komt ten goede aan het lokale project “Familien in Not”.

Wethouder Harry Scholten, namens het College van B&W, beklemtoonde in zijn speech de maatschappelijke inzet van de Lions club. Gemeente Hof van Twente is erg blij met de wijze waarop de club haar motto waar maakt. De reeks goede doelen waarmee de Lions in de loop van de jaren een relatie heeft opgebouwd, geeft duidelijk aan hoe Lions club Goor-Markelo-Diepenheim een plaats in de samenleving heeft verworven.

Tenslotte benadrukte de gouverneur van het Lions district Rob Viveen het feit, dat de club binnen Lions Nederland een belangrijke positie inneemt voor wat betreft betrokkenheid, inzet, gezelligheid en dienstbaarheid. Lion Frans Koop kreeg uit zijn handen de belangrijkste onderscheiding in Lions verband: de Melvin Jones Fellowship award. Hij kreeg deze unieke waardering voor zijn tomeloze inzet en het initiëren van nieuwe activiteiten binnen en buiten de club.

Een gouden randje aan deze receptie was de aanwezigheid van 16 goede doelenorganisaties waarmee de Lions club Goor-Markelo-Diepenheim in de loop van de jaren een relatie heeft opgebouwd. Op verzoek van de club konden zij zich aan tafel presenteren met hun dienst of activiteit. Er werd door de aanwezigen druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich te oriënteren op de doelstelling van deze lokale organisaties. Dit gaf een hartverwarmende meerwaarde aan het jubileum van Lions club Goor-Markelo-Diepenheim.