Harmonie heeft nieuwe voorzitter

90

Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 april jl. is Elise Oldemenger gekozen tot nieuwe voorzitter van de Harmonie. Siebrand Schreurs heeft na een termijn van 9 jaar afscheid genomen van de voorzittersfunctie. Beiden waren vorig jaar al aftredend en herkiesbaar, maar door de corona-crisis heeft het bestuur besloten een jaar langer aan te houden. Het bestuur is verheugd dat Siebrand zijn zitting in het bestuur wil behouden en dat hij herkozen is.

Elise trad 5 jaar geleden in het bestuur en is saxofonist in het orkest. De geboren en getogen Diepenheimse kent de tradities in het Stedeke en bij vele daarvan is de Harmonie aanwezig.

Maar de “stokoude” Harmonie die op 1 juni van dit jaar haar 120e verjaardag viert, gaat mee met zijn tijd. Modern opgezette concerten en veel jeugdige aanwas zullen ervoor zorgen dat de Harmonie nog lang niet uitgespeeld is!

Door de corona-crisis ziet 2021 er anders uit dan verwacht. Na de succesvolle uniformenactie Pak-Van-Mijn-Hart vorig jaar, hoopte de Harmonie haar nieuwe uniformen medio dit jaar te kunnen tonen.

Het bezoeken van uniformleveranciers door de voltallige uniformcommissie was echter beperkt mogelijk. De streefdatum voor het presenteren van de uniformen op 1 juni, is daarom losgelaten, maar getracht wordt dit voor het einde van het jaar te kunnen realiseren.