Gratis warmtefoto voor huiseigenaren Hof van Twente

86

Aanmelding gestart
Huiseigenaren in Hof van Twente kunnen zich aanmelden voor het laten maken van een gratis warmtefoto van hun huis. Op een warmtefoto is te zien waar warmte uit het huis weglekt. Dat kan helpen om te bepalen of er kleine of grotere isolatiemaatregelen nodig zijn. Aanmelden voor een warmtefoto kan uiterlijk donderdag 20 januari 2022.

Gratie warmtefoto
Een huis met warmtelekken is niet comfortabel, er wordt onnodig energie verspild en daarmee ook onnodig geld. De gemeente wil inwoners helpen in de bewustwording waar de warmtelekken in een huis zitten. Daarom geeft de gemeente aan huiseigenaren de mogelijkheid om een warmtefoto te laten maken. Begin dit jaar is er ook een warmtefoto- actie geweest. Hier hebben toen 1500 huiseigenaren gebruik van gemaakt. De gemeente wil meer huiseigenaren die mogelijkheid geven. Daarom wordt de warmtefoto-actie nog een keer gedaan. De actie wordt mogelijk gemaakt door de landelijke RREW-regeling die de gemeente heeft aangevraagd. Daarbij geldt wel dat deelnemers die bij de vorige warmtefoto- actie een warmtefoto hebben ontvangen, niet nog een keer mee kunnen doen.

Aanmelden uiterlijk 20 januari 2022 op de site van de gemeente
Aanmelden voor een gratis warmtefoto kan via www.hofvantwente.nl/warmtefoto. Er wordt per adres één warmtefoto gemaakt van de voorgevel van het huis. De foto’s worden eind januari en in februari gemaakt. De precieze datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De foto wordt gemaakt van de voorgevel, vanaf de straat. De warmtefoto’s, inclusief een toelichtend rapportje, worden naar verwachting in maart naar de deelnemers gestuurd. De warmtefoto-actie geldt alleen voor huiseigenaren. Huurders kunnen alleen een aanvraag doen als de eigenaar van het pand zich aanmeldt.

Poen voor Groen: 50 euro geldterugactie
Een warmtefoto kan duidelijk maken of isoleren meerwaarde heeft. Het kan ook aantonen dat kleinere maatregelen zinvol zijn. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie. Inwoners die deze producten willen kopen, kunnen in Hof van Twente gebruik maken van de actie Poen voor Groen. Daarmee kunnen huiseigenaren tot 50 euro terug krijgen als ze ‘kleine’ energiebesparende producten kopen. Meer informatie hierover is te vinden op www.poenvoorgroen.nl.

Voor huurders de Energiebon Hof van Twente

Ook voor huurders wordt een energie-actie gestart om te helpen met energiebesparing. In de week van 3 januari krijgen de huurders van Wonen Delden en Viverion de Energiebon Hof van Twente thuis bezorgd. Deze Energiebon heeft een waarde van 80 euro. De actie is een samenwerking van de gemeente, Viverion, Wonen Delden en de huurdersbelangenorganisaties. Meer informatie op www.energiebonhofvantwente.nl.