Gratis ondersteuning voor vrijwillige besturen door Stimuland

68

Plaatselijk belangen, dorpsraden, verenigingen en andere bewonersinitiatieven zijn heel belangrijk voor het vitaal en leefbaar houden van het platteland. Tegelijkertijd komt er veel op de vrijwillige besturen van deze organisaties af doordat de samenleving snel verandert. Om hen te ondersteunen en handvatten te bieden waarmee ze hun rol goed kun blijven vervullen, heeft Stimuland de methodiek Rol & Positie ontwikkeld. Dankzij de provincie Overijssel kunnen zij hiermee, tot juli 2025, in totaal 30 vrijwillige besturen in Overijssel kosteloos ondersteunen.

Veel belangstelling
Inmiddels hebben al zo’n 15 vrijwillige besturen van dit mooie aanbod gebruik gemaakt omdat ze graag weer inzicht willen krijgen in hun belangrijkste rol en taken. De methodiek Rol & Positie helpt om duidelijke keuzes te maken en besturen worden daarbij in twee avonden van een uur, door Stimulanders begeleid. ‘Vooral bij dorpsraden en verenigingen is er veel vraag om te helpen bij het bepalen van hun visie en taken. Tijdens de sessies merken we dat ze vastzitten in hun eigen bubbel en wij halen ze daar graag uit door kritische vragen te stellen’, deelt projectleider Joukje Hijlkema haar ervaringen.

Ondersteuning wordt gewaardeerd
De vrijwillige besturen die de twee werksessie Rol & Positie al hebben afgerond, zijn hierover enthousiast. ‘Voor vrijwillige bestuurders is het goed om ondersteuning te krijgen van buitenaf, door professionals die op een andere manier kijken. De kritische vragen die gesteld werden en het goede gesprek met reflectie door onszelf, heeft ons echt uit onze eigen bubbel gehaald. Anders waren we doorgegaan met telkens weer gewoon onze agenda afwerken’, aldus een secretaris van een dorpsraad in de buurt van Ommen.

Geïnteresseerd?
Wil je als vrijwillig bestuur, met professionele begeleiding van Stimuland, jullie rollen, taken en competenties aanscherpen om zo weerbaarder de toekomst in te gaan? Neem dan contact met op met Stimulander Joukje via 06-82 16 14 93 of jhijlkema@stimuland.nl.  Meer informatie over Rol & Positie vind je op https://www.stimuland.nl/rol-en-positie-overijssel/.