Goed Uit Elkaar Voor ouders én kinderen

33

Scheiden is een situatie die in veel gevallen onwenselijk en pijnlijk is, voor ouders én kinderen.

“Onder de noemer ‘Goed Uit Elkaar’ biedt Salut hulp bij het regelen van de scheiding en handvatten voor het verwerken van de scheiding. Het doel is om de scheiding met zo min mogelijk strijd en zo rustig mogelijk te laten verlopen in het belang van ouders én kinderen. We schenken aandacht aan zowel de praktische kant als de emotionele kant van de situatie” ” aldus Jolanda Blokhuis van Salut.

De begeleiding begint door naar de situatie te luisteren en in gesprek te gaan met de ouder. Daarna is er de mogelijkheid om een kindbegeleider in te schakelen om in gesprek te gaan met de kinderen in de veranderende situatie. Wanneer duidelijk is wat de wensen en behoeften zijn van elk gezinslid, wordt voor de afwikkeling van de scheiding samengewerkt en doorverwezen naar een mediator en of familierechtadvocaat bij het vastleggen van de praktische afspraken “We zijn vroegtijdig betrokken. Dus voordat de scheiding in gang wordt gezet. De kracht van deze manier van werken is dat we het hele scheidingstraject erbij zijn en dat alle gezinsleden erbij betrokken zijn”, vertelt Jolanda. “Je kunt bij ons aankloppen voor hulp wanneer je wilt. We zijn een onafhankelijke partij”.
De begeleiding van Salut in het “Goed Uit Elkaar” traject is kosteloos. Eventuele kosten van de diensten van de mediator worden wel in rekening gebracht. Echter door de eerste hulp van Salut zullen deze laatste in veel gevallen lager uitvallen.

Tijdens werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur is het team van Salut bereikbaar via 0547-26 00 53. Meer informatie over “Goed Uit Elkaar” is te lezen op onze website www.salut-welzijn.nl