Goed uit Elkaar: voor ondersteuning bij scheiden

63

Scheiden; een situatie die in veel gevallen pijnlijk is, voorzowel ouders als voor kinderen. Een scheiding verloopt één op de vijf keer (zeer) moeizaam. Via het traject ‘Goed Uit Elkaar’ van Salut, wordt hulp geboden bij het regelen van de scheiding en handvatten voor het verwerken van de scheiding. Het doel is om de scheiding met zo min mogelijk strijd en zo rustig mogelijk te laten verlopen, in het belang van ouders én kinderen. Bij ‘Goed Uit Elkaar’ schenken we aandacht aan zowel de praktische kant als de emotionele kant van de situatie.

Het traject start met een gesprek waarin wordt geluisterd naar jullie situatie. Salut gaat als onafhankelijke partij met jou en je partner in gesprek. Daarna is er de mogelijkheid om een kinderbegeleider in te schakelen die in gesprek gaat met je kind of kinderen om ze te helpen in de veranderende situatie. Wanneer duidelijk is wat de wensen en behoeften zijn van elk gezinslid, kan hulp worden ingeroepen van een mediator bij het vastleggen van de praktische afspraken.

Dit traject biedt concrete handvatten om anders met conflicten om te gaan, waardoor de scheiding soepeler verloopt.Daarnaast worden beslissingen eerder op basis van doordachte overwegingen gemaakt, in plaats van op basis van emoties. Er is volop aandacht voor de kinderen, hun wensen en behoeften. De impact van de scheiding op jou en de kinderen is door deze aanpak minder groot.

De begeleiding van Salut in het ‘Goed Uit Elkaar’ traject is kosteloos voor alle inwoners van Hof van Twente. Kosten van de diensten van de mediator worden wel in rekening gebracht. Heb je behoefte aan een onafhankelijk en vertrouwelijk gesprek over scheiding? Neem dan contact op met Salut en meld je aan voor begeleiding via ‘Goed Uit Elkaar’. Ook wanneer je gaat scheiden en geen kinderen hebt, is Salut er voor hulp. Salut is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur door te bellen naar: 0547 – 26 00 53. Meer informatie over ‘Goed Uit Elkaar’ is te lezen op onze website www.salut-welzijn.nl.