Goed boeren in Hof van Twente: mini-documentaire, VrijMiBo en Nieuwsbrief

46

Het buitengebied van Hof van Twente is volop in ontwikkeling.
Monomestvergisting start bij meerdere bedrijven, bermen stonden deze zomer ondanks de droogte toch vol met de mooiste veldbloemen, agrariërs werken aan biodiversiteit door kruidenrijk grasland, oude gebouwen worden opgeruimd en er ligt een plan om onze weidevogels nog meer te beschermen. Het is maar een greep uit alles wat er speelt en wat
benoemd wordt in de nieuwste nieuwsbrief “Ons Buitengebied” van gemeente Hof
van Twente. Nieuw is de minidocumentaire over een ondernemer in onze gemeente.
Dit keer laat Gerrit Dubbelink zijn bedrijf zien en geeft hij zijn visie. Ook nieuw is de
VrijMiBo (Vrijdagmiddagborrel) voor boeren.

Wethouder Wim Meulenkamp opent het voorwoord van de nieuwsbrief die deze week werd
verstuurd met de volgende woorden: “Ons buitengebied kan niet zonder boeren! Zij voorzien ons van voedsel, onderhouden de natuur en het (cultuur)landschap, leveren inkomsten en werkgelegenheid. Daarmee zijn onze boeren een belangrijke economische drager van het buitengebied en onmisbaar voor de leefbaarheid van ons platteland. Daarom vindt Meulenkamp het belangrijk om een ander geluid te laten horen: “Ondanks alle dingen die spelen en serieuze problemen waarvoor oplossingen gezocht moeten worden, gebeuren er vooral ook heel veel mooie dingen. Zeker in het buitengebied van Hof van Twente zijn er volop mogelijkheden.

Minidocumentaire Gerrit Dubbelink: kringlooplandbouw en weidevogelbeheer
Om meer te laten zien van wat er zich nu echt afspeelt in het buitengebied van Hof van
Twente, vertellen boeren zelf wat hun visie op de toekomst is en wat hen motiveert in hun
werk. Die verhalen over hoe mensen met liefde voor hun bedrijf vooruitkijken en in
ontwikkeling blijven, worden gedeeld in de minidocumentaires onder de noemer Goed
Boeren in Hof van Twente. Gerrit Dubbelink was de eerste die liet zien hoe generaties aan
ervaring worden gekoppeld aan nieuwe kennis. Deze vijfde generatie boer onderneemt op
Twickelgrond en kiest onder andere voor kringlooplandbouw en weidevogelbeheer. Dat is
praktisch vakmanschap in ontwikkeling. Gemeente Hof van Twente is op zoek naar nog veel
meer van dit soort verhalen uit het buitengebied over veerkracht, keuzes en bouwen aan de toekomst.

VRIJMBI voor boeren
Goed in gesprek blijven en doen wat we kunnen om het buitengebied van Hof van Twente
leefbaar en vitaal te houden, is ook het doel van de nieuwe VRIJMIBO
(vrijdagmiddagborrels) voor boeren. De eerste twee zijn inmiddels geweest en de ervaringen zijn erg positief op deze laagdrempelige manier van ontmoeting, kennis uitwisselen en het delen van ontwikkelingen. Wanneer de volgende is, is nog niet bekend.

Meer weten?
De nieuwsbrief “Ons Buitengebied is te lezen via
https://www.hofvantwente.nl/buitengebied.
Hier is ook de eerste minidocumentaire Goed Boeren in Hof van Twente te vinden en is
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief mogelijk. Meer weten of zelf een VRIJMIBO’s voor
boeren organiseren? Of kent u een verhaal wat zeker vertelt moet worden in een volgende
minidocu Goed Boeren in Hof van Twente? Neem dan contact op met Wilco Pasman via

w.pasman@hofvantwente.nl
of 0628199669.