Gierzwaluw onder uw dak? Laat het weten en neem contact op

21

Stichting Hofvogels en het burgerinitiatief gierzwaluwen uit Goor hebben de handen in elkaar geslagen om de gierzwaluw in de kernen van de Hof van Twente te beschermen. Hiervoor willen we eerst inventariseren waar hij verblijft. Nestelen gierzwaluwen onder uw dakpannen, in uw straat of wijk? Laat het ons dan weten. Deze locaties zijn uiterst waardevol om bestaande kolonies van gierzwaluwen te beschermen en mogelijk uit te breiden in het volgende broedseizoen.

De gierzwaluw is een belangrijke stadsvogel, die veel muggen en vliegen vangt. Ze zijn een graadmeter voor de biodiversiteit in de stad. De soort heeft het in toenemende mate moeilijk vanwege veranderde bouwvoorschriften en de toenemende noodzaak van verduurzaming van oude gebouwen en woningen. Door renovaties en sloop zijn al veel nestgelegenheden verloren gegaan. Om dit verlies te compenseren zijn in eerdere instantie al op diverse plekken in onze gemeente nestkasten opgehangen en zijn vrijwilligers op pad gegaan om de aanwezigheid van de gierzwaluw te spotten.

Onze aanpak concentreert zich in 1e instantie op een inventarisatie van nestplekken. Om dit inzicht te krijgen vragen we bewoners uit onze gemeente om hun medewerking en deze te melden via drost9@xs4all.nl of secretariaat@hofvogels.nl zodat wij contact met U kunnen opnemen.

Meer informatie over de gierzwaluw vindt op de website van de Vogelbescherming: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/gierzwaluw