GIERZWALUW, BODE VAN DE ZOMER, KOMT ER WEER AAN

39

Met de komst van de gierzwaluw weet je dat de zomer weer is begonnen. Hij broedt in Nederland in gebouwen, maar vindt door de steeds beter geïsoleerde woningen steeds minder geschikte nestplekken om te broeden wat hem bedreigt. Om een beter beeld van zijnnestplekken te krijgen en hem te steunen vragen wij om uw hulp.

Reikhalzend kijken we ook dit jaar weer uit naar de komst van gierzwaluw. Ergens rond koningsdag komt hij weer in ons land aan, om onder onze daken te broeden. Als honkvaste broeders keren ze weer terug uit hun overwintergebieden in Afrika op zoek naar de hun bekende nestplekken.

Gierzwaluwen broeden in ons land enkel in gebouwen, omdat het hier ontbreekt aan steile rotswanden waar zij van oorsprong broedden. De gierzwaluw is bij ons voor zijn voortbestaan dan ook afhankelijk van ons mensen, want wij bouwen de gebouwen en wonen en werken er. Nieuwe en bestaande gebouwen worden echter steeds beter afgewerkt en geïsoleerd vanwege het klimaat, waardoor de voor de gierzwaluw bekende nestplekken steeds meer verdwijnen.

zonder nesten geen vogels

Om te zorgen dat de gierzwaluw zijn nestplekken behoud, moet er tijdens renovaties rekening worden gehouden met deze beschermde nestplekken. Hiervoor dienen bestaande nestplekken eerst in kaart gebracht te worden. Een werkgroep van de stichting Hofvogels inventariseert sinds een jaar dergelijke nestplekken en biedt hulp in situaties dat deze nestplekken door renovaties of verduurzaming dreigen te verdwijnen. De werkgroep zal in de periode mei t/m eind juli tijdens zomerse avonden weer op pad gaan in de kernen van Goor, Markelo, Delden en Diepenheim om bestaande of nieuwe nestplekken te ontdekken en te registreren. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Broedt de gierzwaluw bij u onder de pannen of weet u waar dergelijke lokaties zijn vertel het ons dan via secretariaat@hofvogels.nl

In de tussentijd: Houdt de lucht goed in de gaten en heet de gierzwaluw hartelijk welkom.

De werkgroep gierzwaluw