Gezond nieuwjaar!

28

We zijn in 2024 beland. Een jaar waarin vele nieuwe ontwikkelingen zullen volgen. Zo krijgen we als het goed is een nieuw kabinet, worden de verkeersboetes alsmaar duurder en zal er nog steeds oorlog zijn in de wereld.

Zomaar een paar voorbeelden. Voor jou en mij is het belang van elk onderwerp weer verschillend. Een ding staat wel bovenaan mijn lijst en dat is de gezondheid. Want zonder een goede gezondheid is alles in het leven irrelevant.

Voor mij als politieambtenaar is het belangrijk te waken voor de veiligheid van iedereen. Hoe zorg ik ervoor dat je veilig over straat kunt gaan? Door te bekeuren als je te hard rijdt? Ja dat hoort er ook bij. Maar wat er ook bij hoort is het aan de slag gaan met preventie op het gebied van alcohol- en middelengebruik, met name onder de jongeren. Want zij zijn kwetsbaar.

Dit jaar hoopt de werkgroep bestaande uit gemeente, Salut, Tactus, Halt en politie een plan in werking te stellen waarin wij willen zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen. Dit is onze taak, maar ook van de mensen zelf. Laat 2024 dan in ieder geval zorgen voor een gezond jaar.

Uw Wijkagent Jordy Scheggetman

Goed goan!