Gerrit van der Kolk erelid Ondernemersvereniging

451

Tijdens de algemene ledenvergadering van Ondernemersvereniging Diepenheim afgelopen woensdag 30 mei is Gerrit van der Kolk benoemd tot erelid van de OVD met instemming van alle aanwezige leden.
Zijn functie als secretaris zal overgenomen worden door Ingeborg Wind. Daarnaast is er na 12 jaar afscheid genomen van Rein Hofman als bestuurslid. Zijn plek zal ingenomen worden door Rita Meerman.