Ons Genoegen 100 jaar  1918-2018

289

“het beoefenen en bevorderen van de toneelspeelkunst in de ruimste zin van het woord”

In 2018 bestaat Ons Genoegen 100 jaar. Op 18 november 1918 werd de vereniging opgericht door de heren H.C. v.d. Berg, W. Brinkers, A.G. Caron en A.H. Koop.
Maar toneelspelen wordt in Diepenheim al gedaan sinds 1867, toen vond n.l. de oprichting plaats van Rederijkerskamer “W.J. Van Zeggelen”.
Deze ging helaas ten ziele voor de 1e  Wereld Oorlog. Dit is erg te betreuren anders hadden we nu 150 jaar toneel gehad in Diepenheim.
Indirect is Ons Genoegen hieruit voortgekomen.

Ons Genoegen speelde niet alleen in Diepenheim maar ook daarbuiten, b.v. in Goor waar bijna 50 jaar voorstellingen werden gegeven ten bate van de kindervakantiekolonie.

De eerste aankondiging (flyer) is van 1919. Zoals je hieronder kunt lezen, waren er twee voorstellingen op een avond. Met één ding waren ze heel modern. Er mocht niet gerookt worden in de zaal tijdens de voorstelling.

De eerste foto komt uit 1923 en is van het eerste lustrum van toneelvereniging ons genoegen.  Gelukkig zat er niemand achter dat immens grote boeket.

Uiteraard ging de 2e wereldoorlog ook aan Ons Genoegen niet ongemerkt voorbij. In 1942 werd  “Vliegersvrouwen” gespeeld. Het motorgeronk van de geallieerde vliegtuigen op weg naar de bombardementen in Duitsland kon je tijdens de voorstelling horen.
In 1943 zou het 25 jarig jubileum zijn maar in 1943, 1944 en 1945 lag het verenigingsleven stil, maar in 1946 werdt er weer toneel gespeeld maar helaas zonder Herman Herschel die in 1943 in Auschwitz werd vermoord.

In 1938 twintig jaar Ons Genoegen, met vijfde van links Herman Herschel

In 1958 het veertig jarig jubileum

Het 50 jarig jubileum in 1968 bij Roelofsen achter de tafel

75 jaar Ons Genoegen in 1993

De eerste voorstelling in 1919 werd gespeeld in de zaal van A.H. Koop, daarna decennia lang bij “Roelofsen” en vanaf 2015 bij Herberg de Pol waar op 11, 12,13 en 14 januari 2018 Festen (Deens voor Feest) wordt gespeeld.

En zo zitten we 100 jaar na dato nog steeds aan een tafel