Gemeenten Overijssel blinken uit in afhandelen mailcontact

17

Gemeenten in Overijssel presteren op nationaal niveau bovengemiddeld bij het beantwoorden van vragen per e-mail. Dit blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten met e-mailafhandeling zijn getoetst op de aanwezigheid van e-mailadressen en contactformulieren op de website, ontvangstbevestigingen, reactietijd en het verplicht laten delen van persoonlijke gegevens. Als uitgangspunt is gekeken naar de e-mailgedragslijn voor overheden. 

In Overijssel wordt er bovengemiddeld vaak op tijd gereageerd op eenvoudige vragen per mail. Tweeëntwintig gemeenten (88%) hebben binnen twee werkdagen gereageerd. Alleen in de provincie Groningen ligt dit percentage hoger. Twee andere gemeenten hebben binnen één week gereageerd en een enkele gemeente reageerde binnen twee weken. Daarmee is Overijssel samen met Groningen de enige provincie waarin alle gemeenten per mail hebben gereageerd op een eenvoudige vraag.

Vaker een ontvangstbevestiging
De gemeenten Kampen, Haaksbergen, Olst-Wijhe, Steenwijkerland en Zwartewaterland hebben geen ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor komt het percentage gemeenten die geen ontvangstbevestiging hebben gestuurd uit op 20% . Gemeenten in Overijssel sturen hiermee gemiddeld vaker een ontvangstbevestiging dan andere Nederlandse gemeenten.

Bereikbaarheid en privacy
In de provincie Overijssel hebben zes van de vijfentwintig gemeenten (24%) geen e-mailadres op de website vermeld. Dit percentage ligt net onder het landelijk gemiddelde van 25%.

Bij drie van de zes gemeenten zonder e-mailadres is het bij het contactformulier ook voor het stellen van een eenvoudige vraag verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen. Op het gebied van privacy levert dit dus mogelijk barrières op. Het gaat hierbij om Zwolle, Hardenberg en Ommen.

De volledige onderzoeksresultaten zijn te bekijken op:

https://www.pricon.nl/onderzoek-emailgedragslijn-gemeenten/